Nyheter

Regulatorisk
28 december 2021

Komplettering: Ecoclime tre LoI-avtal om förvärv tecknade under Q4

Komplettering: Ecoclime tre LoI-avtal om förvärv tecknade under Q4

Kompletteringen avser hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning.Ecoclime Group AB har under Q4 i linje med Bolagets vertikala integrationsstrategi, inlett fördjupade förhandlingar om förvärv av flera bolag som resulterat i avsiktsförklaringar (LoI) med ägarna till tre av dessa. Varav Due Diligence-processar (genomlysningar) är avslutade i två av objekten. Det första bolaget som Ecoclime avser att förvärva har en prognostiserad omsättning om 65 MSEK och 11 % i rörelsemarginal 2021. Resultatet av de förhandlingarna kommer att presenteras under januari månad 2022 och får då till följd att Ecoclime beräknas uppnå den tidigare kommunicerade rullande årsomsättningen om 300 MSEK, senast under Q2 år 2022. 

De aktuella förvärvsobjekten stödjer Ecoclimes vertikala integrationsstrategi att komma närmare slutkunderna omfattande SaaS-lösningar avseende energieffektivisering av fastigheter inom affärsområdet Cirkulär energi. Det innebär helhetslösningar som innefattar spillenergiåtervinning från ventilationsluft och avloppsvatten i fastigheter. Energiåtervinning som kombineras med bergvärme, komfortkyla, fjärrvärme, solceller och prognosstyrning för att minska effekttoppar i såväl el som värmenäten, mängden köpt energi och växthusgasutsläppen. I dessa energilösningar är funktions- och serviceavtal en del av affärsmodellen. En affärsmodell som ökar fastighetsvärden och följer EU;s klimatmål.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-27 08:30 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy