Nyheter

Regulatorisk
11 november 2022

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Kommuniké från extra bolagsstämma i Ecoclime Group AB

Extra bolagsstämma med aktieägarna i Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) har hållits den 11 november 2022 i Stockholm. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Val av styrelse m.m 

Till ordinarie styrelseledamot omvaldes Lennart Olofsson. 

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes Claes Valentin, Tomas Kindstedt och Per Aspegren. Till ordförande nyvaldes Lennart Olofsson.

Det beslutades att arvode till styrelseordföranden fortsatt ska utgå med 150 000 kronor och till övriga ledamöter som inte är anställda av Bolaget med 75 000 kronor per person.

Informationen är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-11 10:44 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:    
Robert Johansson, CFO, telefon 070-854 85 28    
För mer information, vänligen besök: www.ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy