Insikter

2 min lästid
28 juni 2022

Ny energistudie: Sverige kan spara 3,7 TWh per år

Evertherm SEW skulle potentiellt kunna minska energianvändningen i det svenska flerbostadsbeståndet med minst 3,7 TWh/år, motsvarande 21 % av det årliga uppvärmningsbehovet för det aktuella flerbostadsbeståndet. Det visar en analys utförd av Nordic Energy Audit.
Bild på Peter Bodin
Peter Bodin Försäljningschef Evertherm

Lägre energikostnader

Förutom en stor energibesparing minskar även bostädernas årliga energikostnad med ca 3 miljarder kronor på nationsnivå. Per Atemp minskar energikostnaden med mellan 14,5–23,7 kr/år beroende på geografisk placering.

Överlägsen besparingspotential

I jämförelse med annan konventionell teknik är Evertherm SEW överlägsen gällande energimässig besparingspotential. Traditionella rörvärmeväxlare, där det antas att 10 % av energin som går till tappvarmvatten kan täckas, ger enbart en energibesparing på 0,4 TWh/år nationellt sett.

Stor klimatnytta

Energibesparingen resulterar även i ett minskat utsläpp av växthusgaser, motsvarande 275 844 ton CO₂-ekv/år på nationsnivå. Per Atemp minskar utsläppen med 1,3-2,2 kg CO₂-ekv/år beroende på geografisk placering.

Ökat fastighetsvärde

Implementationen av Evertherm SEW kan innebära stora mervärden. Det uppskattas att implementationen kan resultera i ökat fastighetsvärde om 60 miljarder kronor för det aktuella flerbostadsbeståndet. Det motsvarar en genomsnittlig ökning av fastighetsvärdet med ca. 35 000 kr per bostad tack vare de minskade energikostnaderna, som motsvarar ca. 1730 kr per bostad och år.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy