Nyheter

Regulatorisk
11 november 2022

Fokus på lönsamhet och tillväxt för Ecoclime Groups nya styrelse

Fokus på lönsamhet och tillväxt för Ecoclime Groups nya styrelse

Dagens extra bolagsstämma i Ecoclime beslutade enligt följande;
Inom ramen för bolagsordningen valde stämman att utse fyra ledamöter att ingå i styrelsen fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Lennart Olofsson, ny styrelseordförande till lika grundare och huvudägare och i Ecoclime berättar om styrelsens kommande arbete.

–    Jag ser det som en tydlig signal till vår personal, våra aktieägare och våra kunder och övriga intressenter om våra förmågor, när vi så snabbt har kunnat genomföra den extra bolagsstämman och välja ny styrelse med bred och djup kompetens. En styrelse vars fokus på försäljning även internationellt, verksamhetsutveckling, uppskalning av tillverkningskapacitet, finansiell aktivitet samt governance, affärs- och entreprenörskap som den nya styrelsen representerar, varit vägledande när valberedningen genomfört sitt arbete.

De nya ledamöterna i styrelsen är;

Per Aspegren 63, har en lång karriär i olika chefsroller inom Swedbank och har ingått i ledningsgruppen och företrädesvis varit verksam inom området finansiella tjänster med nationellt ansvar för storkundssektorn. Per har gedigna lednings- och analytiska förmågor som även under senare år nyttjats då han medverkat som mentor och inspiratör till mindre bolag i etableringsfasen bland andra Miljöbelysning som under fyra år utnämnts till DI-gasell. Han var även en av dom som rekommenderade Miljöbelysning att sälja verksamheten till Ecoclime, baserat på en analys av Ecoclimes affärsmetodik och starka balansräkning.

Claes Valentin 61, har arbetat i chefsbefattningar inom internationell marknadsföring, försäljning och exportetablering för flera teknikbolag i Sverige och Europa, samtidigt som han som Managing Partner driver tjänsteföretaget CVC Revenue Solutions baserat i Tyskland. Claes har examina från Handelshögskolan i Stockholm (Civilekonom) och från universitetet i Bonn (MSc i Datalogi/AI).

–    Ecoclime Group är ett mycket intressant bolag med fantastiskt framtidsperspektiv i en omvärld som i allt högre grad förutsätter optimerad energianvändning i smarta byggnader. Jag känner mig hedrad av uppdraget som styrelseledamot och min långa erfarenhet av internationell marknadsutveckling och försäljning på teknikbolag i Sverige och Europa bedömer jag vara värdefull för bolagets fortsatta utveckling, säger Claes Valentin

Tomas Kindstedt 56, har en lång karriär företrädesvis inom elektronikindustrin där han arbetat i olika roller och ledningsgrupper som chef inom hela produktlivscykeln från utveckling, via produktion och kvalitetsstyrning till eftermarknad. Tomas tillför Ecoclime viktig kompetens inför uppskalningen av verksamheten. Därtill har han under senare år som entreprenör etablerat energikartläggnings- och energisystemkompetens som VD i ett avknoppningsföretag vid Linköpings Universitet. Ett bolag som även har uppdrag, såväl för regeringskansliet som för flera stora industri- och fjärrvärmebolag i Sverige. Uppdrag som även baseras på bolagets egna makrodatabasplattform NEAD.

Tomas kommenterar här sitt uppdrag i styrelsen

–    Det ska bli oerhört intressant och spännande att få bidra till utvecklingen av Ecoclime Group. Innovationer och hållbara lösningar ligger mig personligen varmt om hjärtat. Min långa erfarenhet i stora bolag av internationella produkter & tjänsters framtagning och leverans, tillsammans med mina senaste erfarenheter i uppskalning av innovationsbolag inom svenska cleantech-bolag bedömer jag komma till nytta i det här uppdraget.

Styrelseordförande Lennart Olofsson blir ordförande intill nästa ordinarie stämma vid vilken Per Aspegren kommer att föreslås bli ny ordförande. Olofsson har en lång karriär inom svenskt näringsliv som kommunikatör, förhandlare, företagsrekonstruktör, serieentreprenör, VD och grundare av börsnoterade bolag, i flera olika branscher. Som egen entreprenör och ägare företrädesvis i bolag med unik teknologi, produkter och tjänster baserade på kundnyttorelaterade affärsmodeller innefattande komplex försäljning med höga produktmarginaler.

Informationen är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-11 11:34 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
Tfn: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy