Nyheter

21 januari 2020

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

Exportsamarbete inleds mellan Ecoclime och Xport

Ecoclime har tecknat avtal om exportsamarbete med Xport, som är en satsning ledd av Sustainable Innovation för att stötta svenska SME tillväxtföretag med stor exportpotential. Avtalet tar i första hand sikte på ett antal länder i Nordeuropa och Kina. Det sker på basis av Xports och Ecoclimes djupgående analyser av identifierade marknader och exportprojekt för Ecoclimes värmeåtervinningssystem, inomhusklimatsystem samt digitala plattformar.

Plattform Xport är ett samarbete mellan Sustainable Innovation, North Sweden Cleantech samt Industrikommunerna i Sverige och Energikontoren Sverige upphandlad av Energimyndigheten. Xport har ett nationellt uppdrag att ge exportstöd till bolag vars produkter har stor exportpotential med speciellt fokus på klimatnytta, digitalisering och mobilitet. Detta inkluderar bland annat nya innovativa lösningar inom ”proptech” (property technology) som kan bidra till EUs och FNs klimatmål. EU har beslutat om en satsning på € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030. Man kommer bland annat via programmet ”Viable Cities” arbeta för målsättningen att 100 städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030, varav 9 st i Sverige.

Ecoclimes vd, Lennart Olofsson, kommenterar: ”Vi har tidigare planerat för en internationell expansion tidigast under 2021, men utifrån vår analys av marknader i norra Europa och våra kontakter med Xport har vi beslutat att påbörja arbetet.”

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy