Nyheter

7 februari 2022
Platsbeso k Viktor Jeff Lennart ecoclime

Evertherm SEW – Ger mest gratis förnybar energi under vintern. Nu driftsätts energisystemen i Stockholmshems studentbostäder.

Evertherm SEW – Ger mest gratis förnybar energi under vintern. Nu driftsätts energisystemen i Stockholmshems studentbostäder.

Den aktuella energipriskrisen i vinter och flera års analyser visar att installerade cirkulära energisystem av typen Evertherm SEW[1] ger den mest kapacitetseffektiva och jämna energibesparingen av alla förnybara energislag. Detta i jämförelse med alternativ som bergvärme[2], solceller[3] och vindkraft[4]. Där Evertherm levererar en säkerställd energikapacitet och energibesparing oavsett väder och vind genom återvinning samt recirkulering av spillenergi i fastigheter, när det är som mest kallt ute och energin är som allra dyrast.  

Med en kapacitetsfaktor om mer än 75% under vintertid och 70% på årsbasis, är Evertherm SEW-systemen mer än dubbelt så effektiva som vindkraft (cirka 30%) och solceller (cirka 12%). För bergvärme är det svårt att säkert fastställa en kapacitetsfaktor då bergvärmens effekt varierar kraftigt, beroende på var och hur den installerats och normalt lägst vintertid till följd av den lägre temperaturen i berggrunden. När bergvärme däremot integreras med Evertherm SEW system då kan även bergvärmens kapacitetsfaktor öka kraftigt, särskilt under uppvärmningssäsongen vintertid.

Som följd av den högt säkerställda kapacitetsfaktorn är Evertherm den energilösning som kan leverera mest gratis och fossilfri energi, när energipriserna är högst och klimatnyttan blir störst. Det innebär även mindre behov av exempelvis oljeeldning i fjärrvärmenäten vintertid. Den höga kapacitetsfaktorn är även fördelaktigare för energikunder som har bundna energiprisavtal, vilket är normalt i professionella verksamheter inom fastighetsbranschen och industrin.

[Evertherm SEW med externa tankar]

Lennart Olofsson VD i Ecoclime Group:

”En hög kapacitetsfaktor är viktig för att säkerställa en jämn energileverans till fastigheter och processer och även vid jämförelse av installationskostnaden mellan olika energislag och energisystem. Med dubbelt så hög kapacitetsfaktor halveras installationskostnaden normalt i relation till den levererade gratisenergin. När faktorer som distributionskostnader av energi via el- och fjärrvärmenäten inkluderas i jämförelse med Evertherm som återvinner energin direkt vid källan, då ökar Evertherms ekonomiska och klimatnyttiga fördelar ytterligare”

[Ecoclimes VD och grundare Lennart Olofsson hger samt energiingenjr Viktor Lindstrm vnster och automationstekniker Jeff Hgerman mitten vid fastigheten Fjrdingsmannen dr man nu driftstter tv Evertherm SEWsystem fr en av Sveriges strsta fastighetsgare Stockholmshem System som ska tervinna och recirkulera gratis energi mer n 10 ggr frn avloppen i tre nyproducerade studentfastigheter]

”Ecoclimes VD och grundare Lennart Olofsson (höger) samt energiingenjör Viktor Lindström (vänster) och automationstekniker Jeff Hägerman (mitten) vid fastigheten Fjärdingsmannen, där man nu driftsätter två Evertherm SEW-system för en av Sveriges största fastighetsägare Stockholmshem. System som ska återvinna och recirkulera gratis energi mer än 10 ggr från avloppen i tre nyproducerade studentfastigheter”.

1. Källa; Analys av mätningar utförda sedan 2014 i kunders installerade Evertherm-system

2. Källa; Branschen kalkylerar med cirka 3000 fullasttimmar vilket motsvarar 35% i kapacitetsfaktor men då bergvärme är ett energislag som är beroende av en rad olika förutsättningar i berggrunden och hur installationerna utförts är faktorn i realiteten inte kalkylerbar, varför branschen utgår från normvärden.

3. Källa; Energimyndigheten ER 2017:08

4. Källa; Energimyndigheten ER 2017:02 samt ”Ny statistik för producerad vindkraft 2020”

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy