Nyheter

12 augusti 2021

Evertherm – Nya order om totalt 12,6 MSEK

Evertherm – Nya order om totalt 12,6 MSEK

Försäljningen av Evertherms energisystem för återvinning av värme från spillvatten ökar nu kraftigt vilket resulterat i 5 nya Evertherm SEW systemorder senaste månaden. Det största projektet om ca. 3,9 MSEK ska installeras i ett nytt bostadsprojekt för fastighetsbolaget Bostaden i Umeå med Selbergs som generalentreprenör. Övriga energisystem ska levereras till nya bostadsprojekt i Eskilstuna, Uppsala och Skellefteå till några av Sveriges största Byggherrar. Den totala ordersumman uppgår till 12,6 miljoner och projekten kommer att börja levereras under Q3 – 2021.

Marcus Sandlund ny vVD och chef för Ecoclimes affärsområde Cirkulära energisystem:

”Vi märker nu en kraftigt ökande efterfrågan på våra produkter drivet av både kunder som eftersträvar kostnadseffektiva åtgärder för minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av CO2 från sina fastigheter och kunder som ser potentialen i den fastighetsvärdesökning våra produkter genererar.”

Under andra halvåret 2020 påbörjades försäljning av Evertherm SEW och i februari 2021 förstärktes bolagets säljorganisation med 3 nya säljare. Då projektens har en säljcykel om 6-24 månader börjar den nya säljorganisationens arbete nu få genomslag i försäljningen under andra halvåret 2021.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime:

”Under mina år som serieentreprenör, har jag aldrig varit med om något liknande när en ny kvalificerad systemprodukt introducerats på marknaden. Starten har överträffat alla våra scenarios. Vi är mycket väl tajmade med våra kraftigt värdeskapande produkter för fastighetsbranschen som samtidigt ger omfattande nytta för de globala energi- och klimatutmaningarna.”

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
Tfn: 070-537 16 42

Marcus Sandlund, Vice VD
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy