Nyheter

2 oktober 2023

Energiresan – Energismartare fastigheter sänker boendekostnader och möjliggör mångmiljoninvesteringar

Energiresan – Energismartare fastigheter sänker boendekostnader och möjliggör mångmiljoninvesteringar

Ecoclime har i samarbete med bostadsfastighetsägare och bostadsrättsföreningar som kunder utvecklat en etappindelad finansiell- och klimatnyttig energisparmetod – Energiresan (www.energiresan.se). Metoden ger maximala energi- och effektbesparingar i större bostadsfastigheter med åtföljande kostnadsbesparingar och minskade klimatavtryck som leder till högre driftnetto, bättre lånevillkor och mindre risk för regulatoriska påföljder till följd av EU:s ökade energiklassningskrav.

Energiresan utgår ifrån de besparingar som sänker energikostnaderna mest från dag ett vid driftsättningen av energisparinstallationerna. I flertalet större bostadsfastigheter möjliggör Energiresan ett investeringsutrymme om 10-tals miljoner i energisparåtgärder, utan ökning av boendekostnader, som följd av ett bättre driftnetto i fastigheterna när energikostnaderna minskar. Samtidigt förbättras fastigheternas energiklassning. Något som leder till förbättrade lånevillkor hos bankerna.

De kostnadsbesparingar som blir följden av den etappindelade energiresan skapar successivt ett finansieringsutrymme för andra energi- och klimatsmarta investeringar, exempelvis LED-belysning eller FX-värmeåtervinning. Det skapar i sin tur ytterligare utrymme för investeringsåtgärder i laddstolpar, solceller, IMD mm, utan ökning av boendekostnader.

Energiresans fastighetsförbättringar avseende energiförsörjningen möjliggörs för flertalet aktuella fastighetsägare, via Ecoclimes två systemprodukter Evertherm SEW och Ecocloud. Det är fastighetsägare som börjar installera dessa produkter som får ut maximalt av Energiresan. Därför att produkterna integrerade med varandra, ger mer än 30 % i energibesparing över hela året. Varav mer än 40 % under vinterhalvåret. En besparingseffekt av att energi- och effektkostnader som då blir högst under vintern varvid mer än 90 % av den totala energikostnadsbesparingen via aktuella produkter sker under vintersäsongen. Det är därmed den mest energieffektiva lösningen per investerad krona av alla typer av energieffektiviseringsåtgärder, vilket framgår analyser utförda av Nordic Energy Audit enligt den vetenskapliga CSC-metoden (se bif bild).

Läs mer om Energiresan, Evertherm SEW och den finansiella nyttan här.

Ecoclime avser att under de närmaste månaderna löpande rapportera affärer som följd av Energiresan.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy