Nyheter

Regulatorisk
15 november 2016

Energimyndigheten stödjer digitaliserat spillvärmesystem

Energimyndigheten stödjer digitaliserat spillvärmesystem

Ecoclime har beviljats stöd från Energimyndigheten för fortsatt satsning, tillsammans med flera rikstäckande bostads- och byggföretag, på utveckling och demonstration av ett unikt digitaliserat energisystem för återvinning av spillvärmeenergi i fastigheter. Innovationen bygger på en patentsökt teknologi för energilagring och energidistribution som utvecklats av dotterbolaget Evertech. Energimyndighetens stöd utgör 2 953 000 kr.

Energimyndigheten anger bland annat följande skäl för sitt beslut:

”projektet har hög energirelevans med flera TWh potential vid fullskalig användning”.

Det beslutade bidraget kommer att nyttjas för att täcka kostnader för att utveckla och demonstrera det nya digitala automationssystemet som är avsett för optimering och styrning av termiska energiflöden från spillvärmeåtervinning i bostadsfastigheter. Teknologin baseras på dotterföretaget Evertechs unika energikollektorer som har utvecklats och testats sedan 2013 med stöd från Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Västerbotten. Det projektet har resulterat i produkter som under hösten 2015 med framgång testats för återvinning av energi från avloppsreningsverk. Under 2016 har de produktifierats under varumärket EverthermTMARV och tillverkas i en helautomatiserad fabrik i Vilhelmina, Västerbotten.

Läs mer på www.ecoclime.se

Kontakt:

Lennart Olofsson, media, 070-5371642


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy