Nyheter

16 februari 2023

Ecoclimes fjärde kvartal 2022: Kraftig organisk tillväxt

Ecoclimes fjärde kvartal 2022: Kraftig organisk tillväxt

Vi ser en fortsatt kraftig organisk tillväxt för merparten av våra verksamheter. Ecoclime Group levererade 77 % i omsättningstillväxt, varav 20 % i organisk tillväxt, med ett justerat EBITDA om 5,4 MSEK, ett EBIT-resultat om -8,8 MSEK samt ett resultat före skatt om -1,2 MSEK.

Som ny interims-VD och styrelseledamot är det med stor tillförsikt jag kommenterar innevarande kvartal. Även om kvartal 4 varit ett turbulent kvartal har organisationen ändå levererat 77 % i omsättningstillväxt, varav 20 % i organisk tillväxt, med ett justerat EBITDA om 5,4 MSEK, ett EBIT-resultat om -8,8 MSEK samt ett resultat före skatt om -1,2 MSEK. Ett resultat som uppnåtts tack vare mycket dedikerade, engagerade och kompetenta medarbetare samt en huvudägare som oförtrutet fortsatt att leverera och utveckla bolaget.

Efter 2 månader ”på jobbet” konstaterar jag att vi inom Ecoclimekoncernen, trots rådande konsensus om 2023 som ett allmänt lågkonjunktur-/recessions-år, står väl rustade för en kraftigt ökad tillväxt inom energiproptech- och cleantech-sektorerna. Våra nya styrelseledamöter med breda erfarenheter inom bland annat marknadsetablering och komplex försäljning av systemlösningar ”toppar” vi nu med Krister Werner som tillträder som VD den 17 maj. Kristers huvuduppgifter blir att genomföra den uppskalning av försäljning, produktion och installationer av Evertherm-system som vi har planerat för.

FULL FART FRAMÅT
Under perioden har vi arbetat hårt med att samordna organisationen, samt att färdigställa Ecocloud, vår nya molnbaserade plattform för smart fastighetsstyrning, som lanseras under första kvartalet.

Av den totala omsättningsökningen under kvartalet bidrog Smarta fastigheter med en tillväxt om 161 % och Cirkulär energi med 77 %. Samtidigt ser vi för helåret en försäljningsökning av Evertherm om 62 % och en faktureringsökning om 126 %. Arbetet med att ställa om H-gruppen för alltmer installationer av Evertherm-system har inletts, där vi mot bakgrund av marknadspotentialen ser mycket stora möjligheter att växa kommande år, då behovet av energieffektivisering ökar allt mer. Resultatet före skatt har för övrigt påverkats positivt av en återföring av tidigare förlust av andelar i intressebolag under Q3, vilket bidrog med 8,6 MSEK. Kraftigt ökade installationer av Evertherm-system med eftersläpande fakturering under kvartal 4, belastar kassaflödet negativt, men får motsvarande förbättring av kassaflödet under kvartal 1, 2023.

PRIORITERINGAR OCH SATSNINGAR 2023
Vi lanserar nu Ecocloud – vår nya molnbaserade standardiserade automationsplattform för styrning av fastigheters energiförbrukning. Plattformen erbjuds som en skalbar tjänst och kan, tillsammans med Evertherm-systemen, öka försprånget ytterligare för Ecoclimes energilösningar installerade i fastigheter. Då plattformen är helt leverantörsoberoende, fungerar den inte bara tillsammans med våra Evertherm- och komfortkyla-system, utan även med andra leverantörers applikationer.

Utöver detta genomför vi under första kvartalet marknadsaktiviteter i norra Tyskland med ambitionen att erhålla och påbörja ett antal installationer av vårt Evertherm-system under 2023.

UTSIKTER FÖR 2023
När jag nu väger samman en stundande lågkonjunktur, en väsentligt höjd räntenivå jämfört med tidigare år, fortsatt höga och volatila energipriser främst på grund av Rysslands invasion av Ukraina, där allt fler tror på en flerårig konflikt, blir den sammanvägda bedömningen om Ecoclimes förutsättningar som ”behärskat optimistiska”, dvs vi ser en fortsatt kraftig organisk tillväxt för merparten av våra verksamheter.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy