Nyheter

Regulatorisk
15 februari 2018
ecoclime-bokslutskommunike-lennart

Ecoclimes bokslut 2017 –  överträffade målen på alla områden

Ecoclimes bokslut 2017 –  överträffade målen på alla områden

Nettoomsättningen steg till 31 260 (3 297) TSEK och rörelseresultatet till 8 857 (27) TSEK som ger en EBIT-marginal om 28 (0.01) procent. Det är 17 % högre än bolagets uppsatta rörelsemarginalmål i tillväxtscenariot (11 %) och 56 % över omsättningsmålet för året om 20 MSEK.

Lennart Olofsson VD i Ecoclime: ”Under 2017 har ett starkt operativt kassaflöde, ett bra förvärv, god likviditet och lanseringen av Cirkulära energisystem, samt en framgångsrik emissionsrunda under sista kvartalet, lagt grunden för den starka balansräkning med ett eget kapital om 69 MSEK som möjliggör det fortsatta genomförandet av Ecoclimes tillväxtstrategi, som styrelsen beslutade om i februari 2017. Efter en svagare inledning första kvartalet, har resten av året överträffat förväntningarna på alla områden. Med de nya affärsområdena Inomhuskomfort och Cirkulär Energi siktar vi nu in oss på att ta nästa steg i vårt accelererade tillväxtscenario”.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy