Nyheter

Regulatorisk
17 februari 2022

Ecoclime Q4 – verksamheten åter på tillväxtbanan

Ecoclime Q4 – verksamheten åter på tillväxtbanan

Ecoclime rapporterar idag att den positiva utvecklingen fortsatt under Q4, med förbättrad organisk tillväxt om 12,5%. EBITDA-marginaler i rörelsen om 8% och EBITA om 5% och även ett positivt totalresultat om 3%. Genomsnittlig EBITDA marginal i Bolagets affärsområden uppgår för helåret 2021 till 13,9% (9,4). Detta har uppnåtts samtidigt som det genomförts omfattande tillväxtinvesteringar. Med 153 MSEK i kassan och ett eget kapital om 309 MSEK är bolagets förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt och förvärv tryggade för att uppnå planen 2022 om 300 MSEK i omsättning och 15% i redovisat EBITDA-resultat.

Sammanfattning av perioden oktober – december

· Omsättning 51 294 TSEK (42 038)

· Nettoomsättning 44 668 TSEK (39 691)

· Varav organisk tillväxt 12,5 %

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) 3783 TSEK (4 055)

· EBITDA-marginal 8 % (10)

· Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 2 293 TSEK (2 532)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 594 TSEK (505)

Sammanfattning av perioden januari – december

· Omsättning 157 190 TSEK (154 832)

· Nettoomsättning 141 746 TSEK (139 701)

· Varav organisk tillväxt 1,5 %

· Resultat före avskrivningar (EBITDA) 10 973 TSEK (15 628)

· EBITDA-marginal 8 % (11)

· Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 3 904 TSEK (10 267)

· Resultat per aktie före utspädning -0,31 kr (0,15)

· Soliditet 86 % (74)

· Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 420 TSEK (18 322)

· Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

”Som vi antydde i Q3-rapporten efter en tillväxtpaus under pandemin, visar Q4 att vår tillväxtstrategi nu även ger den planerade organiska tillväxten och förbättringar av marginalerna. Där Evertherm, med energiåtervinning av spillenergi i fastigheter, växer allt snabbare. Ser vi till potentialen och marknadens reaktion på introduktionen av Evertherm-systemen, så är det dessa som kommer att växa mest organiskt de kommande åren. Något vi nu fokuserar alltmer på i vår pågående verksamhetsutveckling”.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 08:30 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy