Nyheter

Regulatorisk
12 november 2020

Ecoclime Q3 – passerar 100 MSEK i omsättning

Ecoclime Q3 – passerar 100 MSEK i omsättning

Nettoomsättningen har under årets första nio månader nära fördubblats jämfört med 2019, varav en organisk tillväxt på 11 %. EBITDA-marginalen i hela perioden ligger på 12 % och närmar sig därmed målet om 15 %. SDC Automation har en fortsatt stark organisk tillväxt med en ökning på 12 % under kvartalet. Orderstocken är fortsatt tryggad med full beläggning långt fram i 2021. Nyckeltal perioden januari – september:

· Nettoomsättningen ökade med 93 % till 100 010 TSEK (51 953)

· Organisk tillväxt i koncernens nettoomsättning, 11 %

· EBITDA ökade med 170 % till 11 573 TSEK (4 288)

· EBITDA-marginalen ökade till 12 % (8).

· EBITA ökade till 7 736 (1 750), och till 8 % (3).

· Kassalikviditeten uppgick till 228 % (350)

· Kassaflöde från rörelsen ökade till 17 817 TSEK (-19 497)

· Soliditeten minskade till 77 % (82)

Lennart Olofsson, VD: ”Trots den turbulens som följt av Covid-19-pandemin, har vi lyckats uppnå den tillväxt och de resultat vi sedan tidigare satt upp i vårt huvudscenario. Vi har genomfört marknadsnoteringen på Nasdaq First North Premier och en riktad nyemission om 40 MSEK som grund för den organiska tillväxtsatsning vi nu gör på våra kärnprodukter. Vi har fokus inställt på acceleration av tillväxten organiskt med våra kärnprodukter integrerade inom såväl SDC som H-gruppen och Flexibel Luftbehandling. Att våra strategier och vår operativa förmåga fungerar, det har vi fått tydliga bevis för under det gångna dryga halvårets turbulens. Ecoclime Group fortsätter att växa enligt vårt scenario och vi närmar oss nu även EBITDA-målet. Vi har en stadig takt av fysiska och digitala möten med kunder och strategiska partners och har en ständig dialog med potentiella bolag att förvärva, i syfte att stärka vår närvaro på våra prefererade marknader.”

Länk till Q3-rapport.  (https://ecoclime.se/wp-content/uploads/2020/11/201112-Ecoclime-Delarsrapport-Q3-2020_FINAL-2.pdf )

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-12 08:59 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen kontakta Ecoclimes VD, Lennart Olofsson,
 lennart.olofsson@ecoclime.se, 070 537 16 42.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy