Nyheter

30 november 2020

Ecoclime presenterar alternativ till individuell mätning (IMD) vid Stora Aktiedagen

Ecoclime presenterar alternativ till individuell mätning (IMD) vid Stora Aktiedagen

Ecoclimes dotterbolag Evertherm presenterar idag kl 13.00, på Stora Aktiedagen i Stockholm, ett energikoncept med garanterad energibesparing som riktar sig till Sveriges fastighetsägare. Byggnader med undermålig energiprestanda kommer från och med den 1 juli 2021 omfattas av krav på individuell mätning (IMD) av varmvattnets och värmens energiförbrukning. Detta krav går att undvika om ägarna genomför åtgärder som leder till sänkt primärenergiförbrukning, med förbättrad energiprestanda till följd.

Energikonceptet kan med fördel tillämpas såväl vid ROT-projekt som nyproduktion av flerbostadsfastigheter. Till skillnad från IMD garanterar Evertherm sänkt förbrukning av primärenergi. Det leder till ett förbättrat driftnetto, med ett ökat fastighetsvärde som följd, normalt ökar fastighetsvärdet mer än investeringskostnaden. Därtill undviker fastighetsägare, och i förlängningen hyresgästerna, de kostnader som förknippas med IMD. 

Lennart Olofsson, VD Ecoclime/Evertherm: ”En installation av Evertherm SEW innebär att mer än 90% av värmen från avloppsvatten återvinns och recirkuleras i fastigheten. Efter luftvärmeåtervinning är det den mest energi-, klimat och kostnadseffektiva åtgärden en fastighetsägare kan göra för att förbättra energiprestandan i en äldre byggnad, det visar de installationer vi gjort sedan starten av verksamheten. Vi kan idag presentera ett komplett energikoncept där vi garanterar energieffektiviseringen och kan medfinansiera investeringen. I Sverige kan den här åtgärden i äldre fastigheter spara 4 TWh energi årligen. För att producera motsvarande energimängd med solceller krävs investeringar i storleksordningen 40 miljarder SEK”.

Följ Aktiespararnas evenemang kl 13.00 (https://www.aktiespararna.se/tv/live ) eller läs mer på www.evertherm.se.

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen kontakta Ecoclimes VD, Lennart Olofsson,
 lennart.olofsson@ecoclime.se, 070 537 16 42.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy