Nyheter

Regulatorisk
29 september 2020

Ecoclime offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Ecoclime offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Ecoclime Group AB (publ) (”Ecoclime” eller ”Bolaget”) avser att genomföra en riktad nyemission till institutionella, och andra kvalificerade, investerare i syfte att finansiera accelererad expansion av dotterbolagen Evertherm Reenergy Systems och SDC Automations verksamheter, på fler marknader, samt genomföra kompletterande förvärv. Nyemissionen avses genomföras genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.

Den riktade nyemissionen avses genomföras av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 juni 2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

Bookbuilding-förfarandet, kommer att påbörjas tidigast kl 17.31 idag den 29 september 2020 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Premier Growth Market påbörjas den 30 september 2020. Det accelererade bookbuilding-förfarandet kan komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas och Bolaget kan således välja att inte genomföra den riktade nyemissionen. Ecoclime kommer att informera om utfallet av nyemissionen i ett pressmeddelande när bookbuilding-förfarandet har avslutats och tilldelningen av aktier i nyemissionen är klar.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med väl ansedda investerare som tillför Bolaget mervärden och att den riktade nyemissionen bedöms vara den bästa möjligheten att, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, tillföra nytt kapital till för Bolaget attraktiva villkor. Genom att teckningskursen i den riktade nyemissionen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och sole bookrunner och Advokatfirman Glimstedt agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl 17.31 CET.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy