Nyheter

7 december 2023

Ecoclime levererar Evertherm till allmännyttans fastighetsbolag. Ordervärde 5,1 MSEK.

Ecoclime levererar Evertherm till allmännyttans fastighetsbolag. Ordervärde 5,1 MSEK.

Ecoclime Group kommer leverera två Evertherm systemlösningar till Uppsalahems fastigheter på Johannesbäcksgatan i Uppsala. Ecoclime Group är föreskriven för återvinning av värmeenergin från fastighetens spillvatten. Lösningen beräknas ge en energibesparing på 514 MWh/år. Avtalspartart är Edekyl & Värme AB som agerar totalentreprenör i projektet som påbörjas Q2 2024 och beräknas avslutas Q4 2024.

Christian Jalakas, Ansvarig säljare på Ecoclime:
”Det känns mycket bra att få förtroendet att leverera två Evertherm-system till Uppsalahems fastigheter. Vi har haft en bra dialog med Uppsalahem som tidigt såg potentialen med vår återvinningslösning av värmeenergi från spillvattnet som ett effektivt sätt att minska energiförbrukningen i fastigheterna. Vi garanterar minst 90 % återvinning av den värmeenergi som finns tillgänglig i spillvattnet, vilket ger stora besparingar nu när energipriserna nu ökar kraftigt.”

Krister Werner, VD Ecoclime Group:
”Vi ser en stor potential i Sveriges allmännytta och de fastighetsbolag de äger och förvaltar. Denna affär är strategiskt viktig och visar än en gång att vi levererar ett högt värde på flera områden. Att börja energieffektiviseringen med det som ger mest effekt per investerad krona, dvs att börja med att utnyttja värmeenergin som idag går förlorad i avloppet är centralt. Med ett Evertherm-system kan garanterade energibesparingar uppnås från dag ett, vilket direkt minskar energikostnaderna och förbättrar fastighetens driftsnetto. Samtidigt som driftnettot och ekonomin förbättras med energiåtervinning via Everthermsystem minskas fastighetens Co2 utsläpp vilket är viktigt i arbetet med att framtidsäkra fastigheten mot EU:s stränga klimatdirektiv.”

Kort om Uppsalahem:
Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag med drygt 17 000 bostäder. De har antagit allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop inom allmännyttan som genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte ska minska utsläppen av växthusgaser. Genom att arbeta tillsammans kan omställningen ske snabbare. Genom att samla allmännyttans kraft som en stor beställare kan gemensamma klimatkrav ställas för att driva på utvecklingen.
Genom initiativet åtar sig Uppsalahem två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030.
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007).

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy