Nyheter

15 februari 2021

Ecoclime introducerar finanslösning för energieffektivare verksamhetsfastigheter

Ecoclime introducerar finanslösning för energieffektivare verksamhetsfastigheter

Ecoclimes dotterbolag Facility Partners erbjuder nu fastighetsägare med fastigheter som inhyser särskilda verksamheter en ny finansieringslösning som utvecklats av Bolaget under 2020. Den löser en rad utmaningar, inte minst på det legala området, för energieffektivi-sering av fastigheter. För Ecoclimes del ger den aktuella finanslösningen en avkastning överstigande 12% av investeringen. Den är även skalbar i flera marknader.

Finansieringslösningen tar särskilt sikte på verksamhetsfastigheter där fastighetsägare och verksamhet är skilda parter, i vilka verksamhetsutövaren har krav på sig att minska sin energianvändning men inte kan påverka fastighetsägaren att vidta de åtgärder som skulle göra störst nytta.  

Lennart Olofsson, VD Ecoclime: ”Det här förhållandet är vanligt bland annat inom vård-, hotell-, spa-, restaurang- och industriverksamheter exempelvis vid livsmedelsproduktion. Det är Jordabalkens juridiska regler om fastighetstillbehör som sätter redovisningstekniska hinder i vägen för energieffektiviseringen. För att lösa utmaningen erbjuder vi nu en trepartslösning där fastighetsägaren, verksamhetsutövaren och Ecoclime ingår ett hållbarhetsavtal kring investering och energileverans. Fastighetsägaren gör den del av investeringen som ökar värdet på fastigheten för fastighetstillbehören. Verksamhetsutövaren svarar för den del av investeringen som krävs för anpassning till verksamheten. Ecoclime gör resterande investering i Evertherm SEW-systemet och får betalt för den återvunna energi som systemet levererar till fastigheten, på basis av marknadspriset.

Finansieringslösningen, som utvecklats under 2020, kommer inledningsvis att erbjudas till hotellbranschen, till fastighetsägare och operatörer. Vi har en löpande dialog med ett antal potentiella kunder som uttryckt ett starkt intresse för vår cirkulära energilösning och som vill ingå den här typen av hållbarhetsavtal. Ecoclimes risk blir minimal då vi kan avinstallera systemet om verksamhetsutövaren inte gör rätt för sig. I vår finansiella kalkyl, har vi tagit höjd för att det kan ske i upp till 10 % av installationerna, varav 80% av anläggningarna kommer att kunna återanvändas i andra fastigheter.”

Kontaktinformation

För ytterligare information, vänligen kontakta Ecoclimes VD, Lennart Olofsson,
 lennart.olofsson@ecoclime.se, 070 537 16 42.

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy