Nyheter

Regulatorisk
24 oktober 2018

Ecoclime höjer omsättningsmålet för helåret 2018 till 65 MSEK. Rullande årsomsättning ökar från Q4 2018 till 80 MSEK.

Ecoclime höjer omsättningsmålet för helåret 2018 till 65 MSEK. Rullande årsomsättning ökar från Q4 2018 till 80 MSEK.

Styrelsen har höjt omsättningsmål för helåret 2018 till 65 MSEK. Det betyder en fördubbling av omsättningen jämfört med föregående år. Målet för året justeras upp efter att faktureringen varit högre än beräknat under tredje kvartalet samt att orderingången fortsatt att öka mer än bolagets tidigare scenario om 60 MSEK för året. Det är såväl inomhusklimat som automationsverksamheterna som utvecklats starkare än planerat.

Den ökande orderingången i koncernens olika verksamheter som bolaget tidigare har kommunicerat betyder att Ecoclime under oktober nått en rullande årsomsättningstakt om 80 MSEK från Q4 2018. Det är en ökning jämfört med vad som kommunicerades den 18 april 2018 då den rullande årsomsättningen låg på 70 MSEK, vilket var en följd av förvärvet av SDC Automation.

Utvecklingen visar att den tillväxtstrategi som bolaget driver har varit framgångsrik och möjliggör en ökad tillväxttakt under första halvan av 2019 med fler nyanställningar och förvärv.

Denna information är sådan information som Ecoclime Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24:e oktober 2018.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy