Nyheter

15 november 2022

Ecoclime Groups första systemleverans till HSB för återvinning av spillvärme

Ecoclime Groups första systemleverans till HSB för återvinning av spillvärme

HSBs BRF Biologigränd i Umeå med 350 st lägenheter kommer att använda Ecoclime Groups systemlösning Evertherm SEW som kan återvinna 95 % av energin i spillvattnet. Avtalspart är HSB Norr och entreprenör är Norrtech AB. Ordervärdet uppgår till 5 MSEK.

Genom att installera Evertherm SEW kan upp till 95 % av energin i spillvattnet återvinnas vilket i Biologigränds fall ger en uppskattad energibesparing om 413 MWh/år samtidigt som CO2-avtrycket minskar med närmare 30 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) per år.

“Fantastiskt kul att vi får förtroendet att leverera Evertherm-systemet till HSB som är en av Sveriges största fastighetsägare. Affären är en viktig dörröppnare och referens för fler bostadsrättsföreningar inom HSB:s stora bestånd. Vi är trygga med att Evertherm levererar energi dygnet runt oavsett väder och vind vilket känns extra viktigt med dagens energipriser”, avslutar Anders Forssén ansvarig säljare för Evertherm.

Biologigränds 350 fastigheter byggdes på 1970-talet. HSB har gjort en omfattande energikartläggning där Evertherm SEW valts ut som en viktig energieffektiviseringsåtgärd för att minska fastigheternas energiförbrukning. Projektet som helhet färdigställs 2024 och Ecoclime börjar leverera systemet under juni 2023.

Biologigränd är ett så kallat ROT-projekt (renovering och tillbyggnad) där man uppdaterar ett befintligt fastighetsbestånd med flera energieffektiviseringsåtgärder.

“HSB har högt ställda energi- och klimatmål för sina fastigheter. Vi såg att vi kunde spara mycket energi med Everthermlösningen och det är viktigt både för föreningens ekonomi och vårt totala klimatavtryck”, berättar Joakim Eklöv, HSB:s projektledare om- och tillbyggnad.

HSB är en av Sveriges ledande boendeaktörer som utvecklar och förvaltar boende för över en miljon människor sedan starten 1923. HSBs miljömål är att 2040 ha netto noll klimatpåverkan genom hela värde kedjan.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy