Nyheter

6 juli 2022

Ecoclime Group utvecklar cirkulärt energisystem för Catena till ett ordervärde om 16,5 miljoner SEK

Ecoclime Group utvecklar cirkulärt energisystem för Catena till ett ordervärde om 16,5 miljoner SEK

Projektet genomförs i samverkan där en befintlig logistikfastighet skall konverteras från befintlig fjärrvärme till återcirkulerad energi från befintliga koldioxid-kylmaskiner för kyl- och frysrum i ett cirkulärt energisystem. 

Ecoclime Groups dotterbolag Team Wessman har tecknat ett samverkansavtal om upprättandet av ett cirkulärt energisystem innefattandes 24 geoenergihål à 330 meter. I entreprenaden ingår även installation av styr- och reglersystem för fastigheten, översyn av sekundärsystemet, solavskärmning, demontering av befintliga oljetankar, elförstärkning och viss ombyggnad av ventilationsaggregat för komfortkyla.

”Det är med stor glädje vi fått förtroendet att vidareutveckla den energibesparingsmodell som vår personal tillsammans med Catena jobbat med under en längre tid, där vårt mål är att på sikt nå så nära noll klimatavtryck som möjligt”, säger Göran Beronius, VD på Team Wessman.

Fastighetens energiförbrukning ligger idag på ca 64 kWh/m2 och efter driftsättning beräknas energibesparingen uppgå till omkring 90 %.

”Vi har tidigare arbetat tillsammans med Team Wessman och vi vet att resultaten lever upp till våra förväntningar. Att vi minskar vårt klimatavtryck genom att cirkulera energin och samtidigt förbättrar vårt driftnetto på fastigheten gör detta till en attraktiv lösning”, säger Mats Dunder, energiansvarig för Catena.

Catena utvecklar och förvaltar långsiktigt effektiva logistikanläggningar som försörjer storstadsregioner i Skandinavien. Genom samarbete och på ett hållbart sätt länkar Catena Skandinaviens godsflöden.

Team Wessman har mer än 20 års erfarenhet av geoenergi- och borrprojekt. Tillsammans med Ecoclime Group erbjuder Team Wessman ett brett utbud av cirkulära energikoncept på marknaden vilket Catena fullt ut får del av i detta projekt, avslutar Göran Beronius, VD på Team Wessman.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
Tfn: 070-088 73 75

Göran Beronius, VD Team Wessman
Tfn: 070-898 08 31

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy