Nyheter

15 november 2022

Ecoclime Group genomför omgående resultatförbättringar samt utarbetar ny tillväxtplan

Ecoclime Group genomför omgående resultatförbättringar samt utarbetar ny tillväxtplan

Den nya styrelsen för Ecoclime Group har tagit beslut om en rad viktiga åtgärder med fokus på att förbättra resultat och öka kassaflödet i bolaget.

Besluten innebär bland annat:

  • En kortsiktig lönsamhetsplan genomförs med avveckling av icke affärsdrivande interna aktiviteter. Fokus på ökad produktivitet och kärnproduktmarginaler.
  • En tillväxtplan med inriktning på tillväxt i bostads- och industrimarknaderna i Sverige och Tyskland för åren 2023 till 2025 ska utarbetas, med start i december när nye VD:n är på plats.
  • Förhandlingar återupptas omgående med produktsynergi-baserade förvärvsobjekt.
  • För att möta den kraftigt ökande orderingången i dotterbolaget Team Wessman investeras omgående 3 MSEK i ytterligare borrutrusning mm.
  • Ecoclimes projektredovisning avseende tillväxtinvesteringar ska i samråd med bolagets revisorer förbättras och tydliggöras från och med Q4-rapporten 2022.

Styrelseordförande Lennart Olofsson kommenterar besluten:

“Styrelsen har tagit ett antal viktiga strategiska beslut som tar sikte på att ge bättre förutsättningar för att skala upp och öka försäljningen av våra kärnprodukter. Därtill innefattar besluten även förbättrad och återkommande kommunikation med aktiemarknaden. Utvecklingen av de SaaS-affärsmodeller som blir följden av den pågående etableringen av produkter och tjänster inom affärsområdet Smarta Fastigheter kommer att få ett ökat fokus. Ledningens uppdrag är nu att påbörja genomförande av besluten omgående.”

Kontaktinformation

För mer information
Lennart Olofsson, Styrelseordförande Ecoclime Group
Tfn: 070-537 16 42
Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy