Nyheter

Regulatorisk
10 november 2022

Ecoclime Group delårsrapport juli-september 2022

Ecoclime Group delårsrapport juli-september 2022

Vi följer vår tillväxtstrategi

Sammanfattning av det tredje kvartalet juli-september 2022

· Nettoomsättningen ökade med 80,4 % till 49 064 TSEK (27 202), varav 20,9 % organiskt

· Justerad EBITDA minskade till -4 962 TSEK (2 334) och den justerade EBITDA-marginalen minskade till -10,1 % (8,6)

· Rörelseresultat (EBIT) minskade till -25 823 TSEK (-7 851)

· Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -0,78 SEK (-0,19)

· Soliditeten minskade till 72 % (88)

· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -17 831 TSEK  (-10 800)

· Nedskrivningen av immateriella anläggningstillgångar rörande avslutade utvecklingsprojekt påverkar rörelseresultatet med 10 800 TSEK

· Nedskrivning av finansiell tillgång i form av aktier i intressebolag påverkar resultatet negativt med 9 500 TSEK

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-10 08:30 CET.

Kontaktinformation

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
+46 70-088 73 75

Robert Johansson, CFO
robert.johansson@ecoclime.se
+46 70-854 85 28

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy