Nyheter

Regulatorisk
18 augusti 2022

Ecoclime Group delårsrapport april-juni 2022

Ecoclime Group delårsrapport april-juni 2022

Ecoclime är mycket väl positionerat

Sammanfattning av det andra kvartalet april-juni:

· Nettoomsättningen ökade med 52,4 % till 57 441 (37 700) TSEK, varav 9,6 % organiskt

· Resultat före avskrivningar (justerat EBITDA) minskade till -4 292 (4 724) TSEK och den justerade EBITDA-marginalen minskade till -7,5 (12,5) %

· Rörelseresultat (EBIT) minskade till -13 345 (-526) TSEK

· Resultat per aktie före och efter utspädning minskade till -0,29 (-0,02) SEK

· Soliditeten minskade till 75 (85) %

· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -1 558 (1 962) TSEK

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-18 08:00 CET.

Läs hela rapporten här

Kontaktinformation

För mer information:

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
+46 70-088 73 75

Robert Johansson, CFO
robert.johansson@ecoclime.se
+46 70-854 85 28

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy