Nyheter

14 april 2020

Ecoclime genomför plan för att hantera Coronaläget långsiktigt

Ecoclime genomför plan för att hantera Coronaläget långsiktigt

Med syfte att skapa den uthållighet som kan komma att krävas med anledning av coronapandemin har en rad åtgärder vidtagits i Ecoclime Group de senaste veckorna. Detta baserat på att Bolaget noggrant följt utvecklingen av pandemin och analyserat dess eventuella påverkan på Ecoclimes tillväxtplaner.

Det rådande orderläget är för närvarande stabilt i samtliga installationsverksamheter med fulla orderböcker till semesterperioden. Dotterbolaget SDC Automation har fulltecknad orderstock för det närmaste året och fortsätter att söka och anställa kvalificerade automationsintegratörer. Den planerade försäljningssatsningen på Evertherms standardproduktprogram med start v 11 har skjutits framåt till följd av svårigheterna att i nuläget nå fram i marknaden. Permitteringar om 60% har vidtagits i den del av kärnverksamheten som främst berör Evertherm. I övrigt har en rad kostnadsbesparande åtgärder vidtagits. En viss prispress förväntas i den traditionella entreprenadverksamheten det närmaste året. Offertarbetet har därför intensifierats ytterligare och större insatser kommer att läggas på allt säljarbete fortsättningsvis även innefattande Evertherm och Xport-satsningen, så snart coronaläget stabiliserats.

Uttalanden från företrädare för den svenska regeringen om ekonomiska satsningar på klimatnyttiga åtgärder för att stimulera ekonomin bör tala till Ecoclimes och Evertherms fördel när effekterna av pandemin klingar av. Signalerna från EU vad gäller klimatfrågornas aktualitet och planerade klimatsatsningar  om € 1 biljon (ca 10 000 miljarder SEK) till och med 2030 ger ytterligare möjligheter, även om läget just nu är svårbedömt. EUs program ”Viable Cities” kommer att arbeta för målsättningen att 100 städer i Europa ska bli klimatneutrala till år 2030, varav 9 st i Sverige. Läs mer om detta på www.ecoclime.se.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy