Nyheter

Regulatorisk
19 augusti 2021
ecoclime-lennart-docenten

Ecoclime första halvåret – flera ljuspunkter med affärsområden som överträffat EBITDA-mål under Q2

Ecoclime första halvåret – flera ljuspunkter med affärsområden som överträffat EBITDA-mål under Q2

Ecoclime rapporterar idag många ljuspunkter med en kraftig återhämtning under Q2 efter ett tufft första kvartal till följd av pandemin. Såväl affärsområdena Fastighetsautomation med SDC Automation som Cirkulär Energi med bland andra Evertherm överträffar det 15%-iga EBITDA-målet. Under Q2 har koncernen uppnått en EBITDA-marginal om 12%. Det är främst SDC Automation som fortsätter sin snabba tillväxt och Evertherm som mer än fördubblat sin tillväxt med goda affärsmarginaler som resulterat vid förbättringen inom affärsområdet. EBIT-resultatet under Q2 är negativt främst till följd av de ökade satsningarna på än kraftigare tillväxt för Evertherm och Ecocloud Automation. Även orderingången i Evertherm har ökat kraftigt och likaså inom installationsverksamheterna som är tillbaka på samma ordernivåer som före pandemin, varav H&H rör inom H-gruppen ökat mest.

• Omsättning 76 140 TSEK (81 420)

• Nettoomsättning 70 168 TSEK (73 039)

• Varav organisk -4% (10)

• Resultat före avskrivningar (EBITDA) 4 856 TSEK (8 672)

• EBITDA-marginal 7% (12)

• Rörelseresultat före förvärvsrelaterade kostnader (EBITA) 1 326 TSEK (6 193)

• Resultat per aktie före utspädning -0,13 kr (0,15)

• Soliditet 85% (70)

• Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 818 TSEK (13 397)

Lennart Olofsson, VD i Ecoclime:

”Under Q2 har vi nått flera framgångar såväl för SDC som Evertherm. Vi har återhämtat oss organiskt från ett kraftigt omsättningstapp under Q1 om -11% till -4% totalt för halvåret. Det är en tydlig trend för resten av året. Det positiva kassaflödet, uppnådd orderingång fortsatt framgångsrika organisationsförstärkningar och försäljningssatsningar innebär att vi står starkt rustade för den accelererade organiska tillväxt som inletts under Q2”.

 

Länk till halvårsrapporten. (https://ecoclime.se/ecoclime-delarsrapport-q2-2021/ )

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-19 08:30 CET.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy