Nyheter

Regulatorisk
5 april 2017

Ecoclime föreslås bli holdingbolag och byta namn till Ecoclime Group

Ecoclime föreslås bli holdingbolag och byta namn till Ecoclime Group

Vid årsstämman i maj föreslås Ecoclime byta namn och bli moderbolag till de bolag som ingår i gruppen och de bolag och verksamheter som ska förvärvas de närmaste åren. Förslaget är en följd av den tillväxtplan som bolaget utarbetat, bland annat på basis av såväl interna som externa analyser från expertis inom fastighetsfinansmarknad vid Jarl Securities och internationell energimarknadsexpertis vid Xelevate AB. Planen kommer att kommuniceras publikt och mer i detalj inför bolagsstämman.

De bolag som till att börja med kommer att ingå som helägda dotterbolag är:

Evertech Energy Solutions AB som erbjuder Evertherm energisystem innefattande produkter, system, tjänster och finansieringslösningar som utvecklats under tre år och som började säljas med framgång under 2016. Den nye affärsområdeschefen Martin Johem är ansvarig för verksamheten.

Ecoclime Comfort Energy Sweden AB som är under bildande och blir ett eget affärsområde som tar över Ecoclimes försäljning och produktprogram av inomhuskomfortprodukter, system och tjänster. Ecoclimes VD, Lennart Olofsson är ansvarig för verksamhetens fortsatta utveckling främst med fokus på det pågående förvärvet och etableringen i Stockholmsregionen.

Suncore AB som är företages teknologibolag vid vilket nya system, produkter och patent utvecklas och testas i olika laboratorier även i samarbete med Vilhelmina Teknikpark och där den unika produktionsanläggningen baserad på ETX-teknologin finns installerad för tillverkning av företagets unika polymera värmeväxlare.

Pågående förvärv som kommunicerats i tidigare pressmeddelande, vilket även kommer att ägas av holdingbolaget från förvärvstillfället.

Förberedelser pågår internt för omvandlingen av verksamheten. Bildandet av affärsområden och anställning av en affärsområdeschef var det första steget. Det pågående förvärvet inom Ecoclimes affärsområde är det andra steget. Målet är även att göra ytterligare ett förvärv inom Evertechs affärsområde inom det närmaste året, vilket kommer att ske i samarbete med ett utvalt och välbeprövat ”mergingföretag”.

Läs för övrigt mer om Ecoclimes verksamhet i den 4-sidiga artikel som ingår senaste numret av tidningen VVS-forum: http://bit.ly/vvsforum  (http://bit.ly/vvsforum%20)

Kontakt:

Lennart Olofsson VD, 070-5371642


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy