Nyheter

20 augusti 2021
Fabrik-1

Ecoclime – Evertherm tidigarelägger kapacitetsutbyggnad för SEW-systemen

Ecoclime – Evertherm tidigarelägger kapacitetsutbyggnad för SEW-systemen

Som följd av Evertherm SEW-systemens framgångsrika försäljning och Q2-resultat har Ecoclime beslutat tidigarelägga kapacitetsutbyggnaden av verksamheten.År 2022 utökas kapaciteten till 50 st SEW-system till ett ordervärde överstigande 100 MSEK i produktledet och redan under 2023 ska fabriksutbyggnaden stå klar för att klara en kapacitet om 450 st systemleveranser. Vilket är ett år före det Bolaget kommunicerat tidigare.

Evertherms verksamhet ingår i Ecoclimes affärsområde Cirkulär Energi och uppnådde ett EBITDA-resultat överstigande 40 % under andra kvartalet 2021 och mer än 15 % i EBITDA för affärsområdet som helhet. Ett affärsområde som även innefattar installationer av VVS- och energisystem i dotterbolaget Hansson&Hansson Rör AB.

Den tidigarelagda kapacitetsutbyggnaden sker främst som resultat av fördubblad försäljning under Q2 för Evertherm SEW-systemen och som följd av den kraftigt ökande orderingången då kapaciteten för systemtillverkningen nått taket med full beläggning under hösten 2021. Därtill närmar sig prospektstocken nu 200 MSEK för leveranser under de följande 2 åren. Varför den satsning som nu sker ska möta denna marknad och även inledningen av den exportverksamhet som startat i Tyskland.

De aktuella Evertherm SEW-systemen är en svensk innovation och världsunika då de återvinner mer än 90 % av energin i avloppsvatten som sedan recirkuleras tillbaka till de fastigheter där systemen är installerade. Energiåtervinningen förbättrar driftnettot för fastighetsägarna i sådan omfattning av värdeökningen normalt är högre än hela investeringskostnaden. Detta till följd av de minskade driftkostnaderna då den köpta energiförbrukningen i fastigheter med SEW-systemen normalt minskar med mer än 20 % med åtföljande klimatnytta i form av minskade växthusgasutsläpp.

Evertherm-systemen tillverkas i Sverige och omfattas av Ecoclimes patenterade värmeväxlare och unika styrsystem som möjliggör integrationen av systemen i alla typer av större fastigheter.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy