Nyheter

Regulatorisk
8 oktober 2019

Ecoclime-bolag vinner styruppdrag i Scandinavian Life Science Center.

Ecoclime-bolag vinner styruppdrag i Scandinavian Life Science Center.

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation har fått uppdraget att implementera sitt system för fastighetsautomation i en av två fastigheter i Scandinavian Life Science Center. Beställare är MVB med Vitartes som byggherre. Den första etappordern utgör 3 MSEK. Kommande etapper under 2019 och 2020 uppskattas till ytterligare 10 MSEK i ordervärde.

Scandinavian Life Science Center ligger i den framväxande innerstadsdelen Hagastaden, mitt emot Nya Karolinska Solna (NKS). Byggprojektet innefattar fastigheterna Kv. Patienten och Kv. Princeton om ca 50.000 kvm. SDC Automation kommer att ansvara för fastighetsautomation av Fastigheten Kv. Princeton, med moderna lokaler för vård, forskning, utbildning och näringsliv. Den aktuella ordern innefattar den första etappen med överordnad styrning av fastigheten. Under följande etapper ska automationen hyresgästanpassas, med bland annat rumsstyrning, kontroll och uppföljning av drift och energiprestanda.

”Skallkraven i automationsprojektet var mycket specifika. Vi ser det här som ytterligare ett bevis för att SDCs plattform för fastighetsautomation klarar av att integrera många komplexa undersystem för en total styrning och energioptimering av lokalerna. Att SDC Automation vinner den här upphandlingen är ett logiskt nästa steg efter de projekt vi framgångsrikt bedrivit under de senaste åren.”

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2019. 

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy