Nyheter

Regulatorisk
8 juli 2019

Ecoclime-bolag vinner nya ordrar om 10 MSEK – passerar 75 MSEK i order 2019

Ecoclime-bolag vinner nya ordrar om 10 MSEK – passerar 75 MSEK i order 2019

Ecoclimes dotterbolag SDC Automation fortsätter sin starka utveckling. Sent under fredagen fick SDC order från Förbifart Stockholm och Serneke överstigande 10 MSEK. Därmed har bolaget den senaste månaden vunnit ordrar om mer än 20 MSEK, inklusive de ordrar från PEAB, Fabege, Karolinska Institutet som Ecoclime meddelade den 25 juni. Flertalet av dessa ordrar baseras på SDCs nya BMS/IoT-plattform.

I början av året vann SDC projekt om totalt 55 MSEK för ett av världens tre största molntjänstföretag, därmed har orderingången under 2019 passerat 75 MSEK.

Mathias Lindberg, VD i SDC Automation: 

”Vår BMS*/IoT-plattform ligger helt rätt i tiden, det finns stora behov på marknaden för den här typen av integrerade lösningar. Utmaningen för oss nu är att hitta och vidareutbilda personal med rätt bakgrund inom styrteknik, IT, fastighetsautomation och el, i samma takt som vi växer. För att klara detta tar vi nu fram en ny utbildningsmetod. Ecoclime har anställt en HR-ansvarig som kommer att fokusera på att hitta rätt kompetens åt alla bolag i gruppen. På sikt kommer vi även att ingå partnerskap med andra styrteknikbolag som vi kan utvecklas tillsammans med”.

*BMS = building management system

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Ecoclime Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2019.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy