Nyheter

Regulatorisk
21 mars 2017

Ecoclime accelererar tillväxten med framgångsrik strategi

Ecoclime accelererar tillväxten med framgångsrik strategi

Ecoclime har beslutat att öka tillväxttakten genom förvärv av företag med vilka Ecoclimes och dotterbolagens produkter kan skapa synergier med snabbare tillväxt och ökade marginaler som följd. Förvärven ska i huvudsak genomföras utan att merparten av kapitalanskaffning/finansiering måste ske genom nyemissioner och apportemissioner. Det första förvärvet planeras ske under första halvåret 2017.

Tillväxtmodellen har kommunicerats med ett av de ledande analysföretagen i fastighetsbranschen, Jarl Securities. Man ser en stor potential för modellen där man även pekat på riskerna. Något som Ecoclimes styrelse och huvudägare tagit fasta på vid utarbetandet av den operativa accelererade tillväxtstrategin.

Jarl Securities konstaterar bl a i sin analys av tillväxtmodellen att det finns många svenska exempel, där den underliggande strategin varit och är framgångsrik.

Kontakt:

Lennart Olofsson VD, 070-5371642

Denna information är sеdan information som Ecoclime Comfort Ceilings AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a Mars 2017.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy