Nyheter

24 augusti 2021
ecoclime-value-chain

Ecoclime – 200 MSEK i organiskt tillväxtscenario – Cirkulär energi år 2023

Ecoclime – 200 MSEK i organiskt tillväxtscenario – Cirkulär energi år 2023

Som följd av försäljningsframgångar under första halvåret som Ecoclime kommunicerat under föregående vecka i samband med Q2-rapporten, ska kapaciteten i verksamheten utvidgas med en kraftig satsning på utökad leveranskapacitet som ska stå färdig under år 2023. Satsningar som i huvudsak baseras på ett tillväxtscenario för Evertherms systemaffärer, som grundas på den försäljning och de försäljningsresultat och den prospektstock överstigande 200 MSEK som bolaget uppnått under första halvåret 2021.

Framgångarna är främst resultat av att merparten av de större svenska fastighetsbolag som Evertherm har inlett affärsrelationer med; börsnoterade, kommunala, kooperativa och privata, anammat den affärsmodell som Evertherm erbjuder för installationer av de cirkulära energisystemen Evertherm SEW. En affärsmodell som innefattar värdeskapande, funktionsgarantier, projektering, installationer, service och integration med fastigheters energisystem för återvinning och recirkulering av energi med optimering av drift energi- och klimatprestanda.

Ecoclime redovisade under Q2 även ett resultat för Evertherms produktverksamhet med produktmarginaler överstigande 40 % och för affärsområdet Cirkulär energi överstigande 15 % -målet (17,7). Bolaget justerar nu sitt organiska tillväxtscenario inom affärsområdet Cirkulär energi till 105 MSEK för 2022 med ett EBITDA om 15 % och till 200 MSEK för år 2023.

Under hösten 2021 genomför Ecoclime en makroanalys av delar av den globala marknaden som grund för Bolagets framtidsscenario från år 2022 inför framtida tillväxt på flera exportmarknader än Tyskland vars försäljningsverksamhet inletts under första halvåret. Ett framtidsscenario till vilket Bolaget återkommer efter genomförda analyser. Analyser som utförs i samarbete med externa energimarknadsexperter vid PWC med global energimarknadskompetens.

Kontaktinformation

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Olofsson, VD
lennart.olofsson@ecoclime.se
telefon: 070-537 16 42

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy