Nyheter

13 november 2017

Det går allt bättre för Ecoclime, bolaget höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017 med en årstakt om 45 MSEK.

Det går allt bättre för Ecoclime, bolaget höjer prognosen för andra gången till 30 MSEK 2017 med en årstakt om 45 MSEK.

Informationsmeddelande – Ecoclime Group AB”Det går väldigt bra för oss nu! Intresset för bolagets cirkulära energisystem ökar i snabb takt. Vi har jobbat sedan 2014 för att utveckla koncepten och är nu trygga med funktionaliteten. Efter att några stora aktörer tecknat viktiga avtal med Ecoclime och vi blev uppmärksammade som finalist i Skanska Deep Green Challenge 2017, tar försäljningen nu fart”.  ”Därför höjer vi prognosen från tidigare 25 MSEK till 30 MSEK för året med en årstakt för närvarande om 45 MSEK och en EBIT om 15%.

Så här skriver t ex Börsplus i Svenska Dagbladet om Ecoclime så sent som förra veckan;

”Ecoclime marknadsför sig som ett ledande produktbolag inom återvinning och distribution av värmeproduktion. Men Idag kommer vinsten snarare från en nyförvärvad installationsfirma”

Så här ser däremot det verkliga resultatet ut för tredje kvartalet vilket framgår av kvartalsredogörelsen;

”Koncernen redovisar för kvartal 3 ett resultat efter finansnetto om 4 121 TSEK (-116 TSEK) och moderbolaget 3 637 TSEK (36 TSEK)”. Ett resultat som betyder att moderbolaget/kärnverksamheten under perioden svarat för 88% av vinsten med en EBIT om mer än 60%.

Se diagram i bifogad pdf.

I Q2-rapporten och Q3 -redogörelsen samt i aktuellt IM inför pågående nyemission och på hemsidan, visar bolaget att man har utvecklat helt unika Cirkulära energisystem som bl a återvinner upp till 95% av energin i spillvatten från fastigheter. Något som resulterat i strategiska samarbeten med ledande svenska bygg- och fjärrvärmebolag. Företaget presenterar även i flera kundintervjuer och kundprojekt på sin hemsida installationer av mer än 30 000 m2 installationer av komforttak och har nu en kraftigt stegrande omsättning och rörelseresultat i kärnverksamheten under Q3 och Q4 och nya prestigeprojekt i prospektstocken.

”Att utveckla techbolag affärsmässigt med unika produkter, nya affärsmodeller med höga produkt-marginaler (EBIT 20-70%), kräver flera års tålmodigt arbete, med seriösa och kompetenta medarbe-tare, leverantörer, professionella rådgivare och uthålliga delägare. Ofta i motvind i en marknad som normalt söker trygghet och därför väljer gamla beprövade men sämre lösningar, därför är det glädjande att marknaden nu är börjar bli mogen för våra Cirkulära energisystemprodukter” avslutar Lennart Olofsson.

Aktieägare som vill ha mer fakta kan studera företagets Investeringsmemorandum, teaser rapporter och redogörelser och övrig publik information via den nya hemsidan, www.ecoclime.se

För mer information kontakta VD, Lennart Olofsson 070-5371642 som även håller websänt föredrag vid Aktiespararnas Stora Aktiemarknadsdag idag kl 12 00 sal 1 Haga, Sheraton Hotell Stockholm.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy