Nyheter

Regulatorisk
5 maj 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärvSammanfattning av det första kvartalet, januari-mars 2022

Fortsatt tillväxt och strategiskt förvärv

Sammanfattning av det första kvartalet, januari-mars 2022

· Nettoomsättningen ökade med 79 % till 54 410 (30 337) TSEK, varav 27 % organiskt.

· Resultat före avskrivningar (justerat EBITDA) ökade till 2 033 (132) TSEK och den justerade EBITDA-marginalen ökade till 3,7 (0,4) %

· Rörelseresultat (EBIT) minskade till -7 635 (-4 030) TSEK

· Resultat per aktie före utspädning minskade till -0,17 (-0,11) SEK

· Soliditeten minskade till 76 (85) %

· Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till -545 (3 855) TSEK

· Ecoclime förvärvar det svenska elproduktbolaget Miljöbelysning och genomför samtidigt en kvittningsemission på 12 MSEK

· Marcus Sandlund tillträder den 1 mars som VD och koncernchef i Ecoclime Group

Sammanfattning av väsentliga händelser efter periodens utgång

· Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Denna information är sådan som Ecoclime är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-05 08:30 CET.

Kontaktinformation

Marcus Sandlund, CEO
marcus.sandlund@ecoclime.se
+46 70-088 73 75

Robert Johansson, CFO
robert.johansson@ecoclime.se
+46 70-854 85 28

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy