23 februari 2021

Uppföljning Ecoclime – stora framsteg för Evertherm


Analys av

Analys i PDF

Följande text är en analys gjord av Carlsquare.

11 procent organisk intäktstillväxt under fjärde kvartalet

Ecoclime redovisade 92 procent omsättningsökning under fjärde kvt 2020, där huvuddelen beror på förvärvade bolag (H-Gruppen Totalinstallatör). Den organiska intäktstillväxten uppgick till 11 procent såväl under det fjärde kvartalet som för helåret 2020.

Huvuddelen av resultatet fortfarande från Fastighetsautomation

Koncernen satsar kraftigt på att öka försäljningen av egna produkter med väsentligt högre lönsamhet jämfört med installationsarbeten som är de förvärvade bolagens tidigare kärnverksamhet. Speciellt lovande är Evertherm inom Cirkulär Energi som fokuserar på en energibesparingseffekt i fastigheter på cirka 20 procent, vilket ger en värdeökning på kundernas fastigheter.

Under helåret 2020 bidrog affärsområde Fastighetsautomation med 76 procent av koncernens intjäning på EBITDA-nivå jämfört med endast 27 procent av omsättningen. Då ligger Fastighetsautomation över koncernmålet om 15 procent EBITDA-marginal, till skillnad från affärsområdena Inomhusklimat och Cirkulär Energi där vi väntar oss en markant förbättring under 2021.

Förändrade resultatprognoser

Vi höjer våra intäktsprognoser med 6 procent för 2021 samt med 7 procent för 2022. Till följd av en högre kostnadsmassa i kv4/2020 blir rörelseresultatprognoser lägre än tidigare, 17,9 mot 25,5 miljoner kronor. Däremot förväntar vi oss ett högre rörelseresultat, 53,7 mot 51,7 miljoner kronor för helåret 2022.

Vi räknar med att en extra försäljningskrona slår igenom med 20 procent på EBITDA-nivå från kv1/2021 och framåt.

Värdering av aktien

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av två olika modeller. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser samt jämförande nyckeltal med fyra branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA. Givet dessa förutsättningar hamnar en sammanvägd riktkurs på 14,1 kronor per aktie i basscenariot (13,1 kronor). I vårt Bear-scenario hamnar motsvarande riktkurs på 9,2 kronor per aktie (tidigare 6,0 kronor), medan riktkursen i Bull-scenariot blir 21,9 kronor/aktie (tidigare 19,6 kronor).

artale

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy