26 februari 2022

Tillväxtbolaget går mot ny förvärvsoffensiv


Analys av

Analys i PDF

Följande text är en analys gjord av Analysguiden.

2020: stark omsättningstillväxt och lönsamhetslyft

När Ecoclime summerade 2020 var det med en nettoomsättningstillväxt på hela 92 procent till 140 miljoner kronor (73), varav 8 procents organisk tillväxt. Ebita-marginalen stärktes dessutom till 8,8 procent (6,2). Mest imponerande var utvecklingen ingen affärssegmentet Fastighetsautomation med dotterbolaget SDC, där den organiska tillväxten under året summerade till 36 procent, varav hela 71 procent under fjärde kvartalet. Affärsområdet stärkte samtidigt ebitda-marginalen till 18 procent (8), vilket därmed överträffar koncernens finansiella mål vid 15 procent.

2021: Evertherm-succé, utlandsexpansion, nya förvärv

Redan innan bokslutet redovisades i mitten av februari kunde Ecoclime avisera att Evertherm SEW-system för över 20 miljoner föreskrivits i projekt under 2021, vilket innebär att budget för året redan nåtts – en minst sagt imponerande utveckling. I bokslutet framgick också att Ecoclime börjat titta på marknader utanför Sverige, närmare bestämt den tyska marknaden, vilken framstår som högintressant givet den stora andelen hyresrätter. Lägg därtill att kassan strax efter bokslutet fylldes på med cirka 150 miljoner via riktade nyemissioner och ledningen har nästan 200 miljoner som kan gå till nya förvärv. Bolagets finansiella mål om att nå en omsättningsnivå på 500 miljoner vid utgången av 2021, som tidigare framstod som väldigt optimistiskt, är plötsligt ett fullt realistiskt scenario.

Aktien: rabattvärderat ESG-case med stark ägarlista

Via de riktade nyemissionerna fick Ecoclime in starka institutionella ägare i form av bland annat Carnegie Fonder, Cliens Fonder och Svea Bostadsfastigheter, vilket är ett kvitto på det stora intresset för företaget. Trots att aktien mer än fördubblats under det senaste året är värderingen inte högre än ev/sales 2,3 på vår prognos för 2021. Dels är det lågt relativt andra miljöteknikbolag, dels är det attraktivt för ett bolag som erbjuder både utmärkta organiska tillväxtutsikter, som har ett bra track-record kring värdeskapande förvärv och som nu sitter med den största förvärvskapaciteten hittills. Vi justerar upp vår riktkurs till 17,50 kronor (13,50), men ser goda chanser för en uppgång upp mot 20 kronor om bolaget lyckas leverera fullt ut på förvärvssidan under året.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy