7 maj 2021

Svag start på 2021, men bättre orderingång


Analys av

Analys i PDF

Följande text är en analys gjord av Carlsquare.

Förhoppningsvis tillfälligt intäktstapp i kv1/2021

Ecoclime redovisade elva procent lägre nettoomsättning i kv1 2021 jämfört med kv1 2020. De totala intäkterna i kv1 2021 blev 30 procent lägre än våra prognoser som lades efter bokslutskommunikén 2020. Med detta sagt finns det ändå lovande tecken. Evertherm har redan fått order om 20 miljoner kronor hittills i år. Ledningen höjer också helårsprognosen för Evertherm-intäkter till 40 miljoner kronor helåret 2021 samt från 50 till 100 miljoner kronor helåret 2022. Följaktligen har också ett beslut tagits att bygga ut produktionskapaciteten för Evertherm, liksom att etablera försäljning också mot industrikunder samt en expansion till Tyskland. Orderingången har även gradvis förbättrats hittills i år för dotterbolagen inom VVS-installation.

Fastighetsautomation fortsätter att leverera

Affärsområde Fastighetsautomation med dotterbolaget SDC redovisade ett positivt rörelseresultat om 2,9 miljoner kronor för kv1 2021. Det var kopplat till ökade intäkter jämfört med kv1 2020. På motsvarande sätt drog affärsområde Cirkulär Energi (med Evertherm) ned koncernens resultat genom att redovisa en förlust om 2,7 miljoner kronor på rörelseresultatnivå i kv1 2021. Även affärsområde Inomhusklimat redovisade ett något lägre rörelseresultat kv1 2021 jämfört med kv1 2020.

Förändrade resultatprognoser

Vi justerar ned våra intäktsprognoser med 22 procent för helåret 2021, 19 procent 2022 och 15 procent 2023. Detta till trots är tillväxtkurvan fortsatt stark. Under 2024 och 2025 antas intäkterna och resultatet förbättras i en snabbare takt än tidigare bedömning. Det tillsammans med högre relativa nyckeltal för sektor-kollegor och en stor kassa efter genomförda emissioner förklarar den högre riktkursen för Ecoclime-aktien som presenteras nedan. En extra försäljningskrona antas slå igenom med 20 procent på EBITDA-nivå under 2021-2022 och med 25 procent från och med 2023.

Värdering av aktien

Vi värderar Ecoclime-aktien genom en sammanvägning av två olika modeller och tre olika nyckeltal. En kassaflödesvärdering baserat på våra prognoser samt jämförande nyckeltal med fyra branschbolag mätt på EV/Sales samt EV/EBITDA. Givet dessa förutsättningar hamnar en sammanvägd riktkurs på 16,2 kronor per aktie i basscenariot (tidigare 14,1 kronor). I vårt Bear-scenario blir motsvarande riktkurs på 11,3 kronor per aktie (tidigare 9,2 kronor), medan riktkursen i Bull-scenariot blir 24,0 kronor/aktie (tidigare 21,9 kronor).

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy