17 februari 2022

Första Intrycket Ecoclime, kv4 2021: Bättre omsättning och högre bruttomarginal


Analys av

Analys i PDF

Idag offentliggjorde Ecoclime resultat för fjärde kvartalet och bokslutet för 2021.

Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultat inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen på 44,7 miljoner kronor blev 4% högre än vår prognos. Även övriga intäkter på 6,6 miljoner kronor översteg vårt estimat om 3,0 miljoner kronor.
  • Kostnader för material och tjänster om 19,2 miljoner kronor hamnade 13% lägre än vi hade förväntat oss. Det kan översättas till en bruttomarginal på 57%, vilket var väsentligt mer än de knappt 49% som vi hade förutspått.
  • Övriga externa kostnader om 12,9 miljoner kronor inklusive förvärvsrelaterade kostnader översteg väsentligt de 4,3 miljoner kronor vi hade prognosticerat.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar (efter förvärvsrelaterade och övriga rörelsekostnader) landade på minus 1,0 miljoner kronor, jämfört med vår prognos om minus 0,7 miljoner kronor.
  • Sammantaget tolkar vi detta positivt. En ökad omsättning och bättre bruttomarginaler är viktigt för den framtida intjäningsförmågan. På sikt lär de extraordinära kostnaderna minska.

 

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy