11 november 2021

Första Intrycket Ecoclime, kv3 2021: Lägre intäkter än väntat, men en del av detta återhämtas i kv4


Analys av

Analys i PDF

Idag offentliggjorde Ecoclime sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.

Nedan följer en sammansättning av våra första intryck av resultatet inklusive avvikelser mot våra prognoser.

  • Nettoomsättningen på 26,9 miljoner kronor under kv3 2021 understeg våra prognoser om 49,8 miljoner kronor. Den största avvikelsen var minus 32 procent i omsättning för affärsområdet Fastighetsautomation, beroende på en försenad projektstart för en kund. Detta kommer att återställas i kv4.
  • Rörelseresultat efter avskrivningar om minus 7,9 miljoner kronor kan jämföras med vår prognos om plus 2,7 miljoner kronor. Justerat för förvärvs-relaterade kostnader och avskrivningar om 7,5 miljoner kronor blev dock EBIT minus 0,4 miljoner kronor.
  • Evertherm fick order värda 11,3 miljoner kronor på sina SEW-system under kv3. Affärsområdet Cirkulär Energi ökade sin omsättning med 144 procent jämfört med kv3 2020, vilket var den mest positiva nyheten i rapporten.
  • Ecoclime genomför stora investeringar i affärssystem, etablerar en säljorganisation och förbereder en marknadssatsning i Tyskland mm. Allt detta jämte förvärv bidrar till extra kostnader, vilket väntas fortsätta ytterligare en tid framöver.

Läs vår senaste rapportuppföljning här:

https://www.carlsquare.com/sv/analys-ecoclime-kv2-2021-battre-intakter-och-fortsatt-kapacitetsutbyggnad/

Vi avser att återkomma med en fullständig uppföljning på Ecoclimes kv3/2021-rapport inom kort.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy