27 juni 2023

Bra produkter men flera utmaningar


Analys av

Analys i PDF

Bra tillväxt men resultatet fortsatt svagt
Ecoclimes första kvartal visade en stark tillväxt med 38% till 75,2 mkr i omsättning (Q1-22: 54,4 mkr), varav 32 procentenheter var organiskt. Den klart största delen av ökningen kan hänföras till Cirkulär Energi som växte med hela 97% organiskt till 37,3 mkr (19,0) och gick därmed om Smarta Fastigheter i omsättning, trots de fortsatta problemen inom H-gruppen vars VVS-del – som under Q1 gick back med 1,2 mkr – såldes i maj för 1 krona. Emellertid växer även Smarta Fastigheter starkt och noteras för +29% till 35 mkr (27), varav 16% organiskt, medan Inomhusklimat fortsätter sin kräftgång och landar på 13,1 mkr (13,7) eller -4%.

Rörelseresultatet uppgick till -8,1 mkr (-7,6), medan justerad EBITDA, dvs exklusive kostnad för marknadsetableringar, minskade något till +1,6 mkr (+2,0). Det svaga resultatet beror bl a på tidigare avtal som tagits till fast pris, men där materialet blivit dyrare pga inflationen, samt på garantijobb. Smarta Fastigheter ökade justerad EBITDA till +6,0 mkr (+1,8), medan försämringar vidkändes såväl Cirkulär Energi -0,3 mkr (+1,0) som Inomhusklimat -1,0 mkr (-0,6).

Oklar likviditetssituation
Efter bolagets vältajmade nyemission 2021 så har kassan successivt åderlåtits och uppgår nu till ca 60 mkr. Förutom ett fortsatt förväntat negativt kassaflöde under de närmaste kvartalen, så ska tilläggsköpeskillingar på totalt 28 mkr för Miljöbelysning regleras under främst 2024, men andelen cash i regleringen är okänd liksom aktiekurs för aktieandelen. Det är ingen fara riktigt än, men vi håller ett öga på kassan framöver och räknar med viss aktieutspädning.

Svårbedömt läge i aktien
Fastighetsmarknaden är svårt sargad av räntehöjningar och skenande energipriser och det har drabbat byggsektorn hårt. Även lönsamma investeringar skjuts på framtiden och Ecoclimes produkter drabbas självklart också i varierande utsträckning. Samtidigt som marknadsläget är kortsiktigt utmanande så uppvisar bolaget en god organisk tillväxt, men behöver också visa på en vändning tillbaka mot god lönsamhet. Förhoppningsvis återkommer bolagets nya styrelse och ledning med en plan för att nå dit, samt med tydliga finansiella mål efter att de blivit lite varma i kläderna.

Aktien verkar guppa i stiltje i väntan på vart bolaget ska ta vägen. Det går lätt att skissa scenarier med väsentligt högre värden än vad kursen nu indikerar, men tydliga tecken behövs på att marschen mot att realisera verksamhetens intjäningspotential är påbörjad. Det skulle också kunna bidra till att lyfta bort ett överhäng av aktier som kan finnas från ägare som tröttnat. Den modige och långsiktige passar på att köpa nu, den försiktige avvaktar bättre visibilitet.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy