20 juni 2022

Analysuppdatering Kv1 Analysguiden: Imponerande tillväxt, inte minst organiskt


Analys av

Analys i PDF

Cirkulär energi växer 173% och vänder till vinst

Ecoclimes nettoomsättning ökade kraftigt under första kvartalet med 79% till 54,4 mkr (30,3), varav den organiska tillväxten når hela 27%. Affärsområdet Cirkulär Energi är återigen den lysande tillväxt-stjärnan, om än från låga nivåer, med hela 173% ökning i försälj-ningen till knappt 14 mkr, trots en lite avvaktande marknad inför myndighetsbesked om stödåtgärder. Fastighetsautomation noterade en negativ tillväxt för kvartalet exklusive nyförvärvet Miljöbelysning medan Inomhusklimat kommit tillbaka starkt efter svackan ifjol.

Ecoclimes underliggande resultat stärks något med en justerad EBITDA-marginal om 3,7% (0,4%), men raderna längre ned i resultaträkningen tyngs helt förståeligt av förvärvskostnader och organisationsuppbyggnad.

Marknaden snarast stärkt på sikt

Vår hint i kommentaren till bokslutskommunikén i februari om att höja prognoserna under året känns alltmer övertygande och vi höjer nu prognoserna nästa och följande år.

Anledningen till att vi inte gör det också för innevarande år är dels att vi räknar med en framtung belastning för kostnadsbesparingar under året och framför allt att vi vill se tydliga och snabba besked från myndigheterna rörande stöd till energibesparingsåtgärder så att marknaden kan släppa på handbromsen. Kriget i Ukraina har adderat en extra dimension till energiområdet utöver klimatet, nämligen energioberoende. I det korta perspektivet (något kvartal) råder dock oklarheter kring de exakta lokala praktiska implementeringarna av nya politiska ambitioner, vilket kan få marknaden att avvakta. På lite längre sikt är det dock svårt att tyda utvecklingen som något annat än en förstärkning av ett redan positivt scenario för bolagets marknader.

Vår tidigare prognos är också ganska aggressiv med 91% omsättningstillväxt, även om den inte riktigt når till bolagets egen målsättning eller konsensus. Trots det bör EBITDA-marginalmålet om 15% vara möjligt att nå mot slutet av året på löpande basis. Även om en hög förvärvstakt och organisk tillväxt tynger posterna under EBITDA-nivån, så borde Ecoclime kunna nå en hög ensiffrig rörelse-marginal (EBIT) för 2022.

Bättre lönsamhet i sikte – upprepar riktkurs 20 kr

Oavsett hur man räknar på aktien, multiplar, kassaflödesanalys eller jämförbara bolag ser aktien alldeles för billig ut. Lägg därtill options-program för styrelse och personal med lösen om 2,5 år på nästan dubbla kursen, samt att insiders köpt i år på högre kurser än nuvar-ande. Och det viktigaste: Bolaget lyckas allt bättre på en marknad som kan förväntas växa ännu lite snabbare än vi tidigare trott. Samman-taget innebär det att vi står fast vid vår riktkurs på 20 kr.

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy