Nyheter

Regulatorisk
15 augusti 2017

Breddar och växer som teknikbolag med licenssamarbeten och introducerar Cirkulära energisystem

Breddar och växer som teknikbolag med licenssamarbeten och introducerar Cirkulära energisystem

Ecoclime breddar verksamheten med komfort- och energilösningar och introducerar nu cirkulära ekonomiska energisystem som optimerar klimatsmart nyttjande av förnybar och återvunnen energi. Det betyder att fastigheter därmed blir mer självförsörjande med återvunnen och förnybar energi och lägre energikostnader som följd. Det gäller främst flerbostadshus, offentliga och kommersiella fastigheter som blir de mest ekonomiskt hållbara i marknaden*.

Med erbjudandet av cirkulära energisystem, två globala patentlicenser, nya patentansökningar och licenssamarbeten med partners i olika branscher övergår Ecoclime alltmer från att vara en ventilationskomfortleverantör till ett teknikbolag med klimatsmartare energi- och komfortlösningar i fastighets- och energibranschen. Licenssamarbeten som öppnar nya marknader inledningsvis i Sverige, med större volymer som ökar möjligheterna till en snabbare expansion för bolaget.

De strategiska förvärven av Evertech Energy Systems 2016 och Flexibel Luftbehandling 2017 har bidragit starkt till att det nya konceptet kunnat realiseras. Fyra genomförda pilotprojekt har visat att tekniken fungerar i drift. Två pilotprojekt pågår och minst ett startar under hösten 2017, där det cirkulära energisystemet i sin helhet ska implementeras. Breddningen av verksamheten påverkar omsättningen positivt och prognosen är en ökning av omsättningen till ca 20 MSEK för 2017.

Mer information om strategin och breddningen av verksamheten kommer att lämnas i samband med bolagets halvårsrapport den 24 augusti.

Kontakt: Lennart Olofsson, VD Ecoclime, 070-537 16 42

*  Visar tester som genomförts av komfortventilationen vid SP och i flera kundprojet av bl a Arcona och MVB och vid Umeå Universitet i olika testlabb vid Teknikparken och Rydell&Lembke AB, i de pilotprojekt som Ecoclime och Evertech medverkat i vid utvecklingen av de unika systemprodukterna för energiåtervinning och energiutvinning från förorenade vätskor och luft i fastigheter, processer och sjövatten.

Denna information är sеdan information som Ecoclime Comfort Ceilings AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15:e augusti 2017.


Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy