Nyheter

Regulatorisk
26 april 2018

Avtal om Ecoclime-projekt omfattande 12,4 MSEK i EU-finansiering

Avtal om Ecoclime-projekt omfattande 12,4 MSEK i EU-finansiering

Avtal skrevs igår med Vilhelmina Folkets Hus om installation av Ecoclimes cirkulära energisystem. Ett projekt som totalt omfattar 21 MSEK i investeringar. Investeringar som görs i samarbete mellan Folkets Hus, Ecoclime och Länsstyrelsen och medfinansieras till 50% av EU;s regionala strukturfond (ERUF) där Ecoclime erhåller 12,4 MSEK. Ecoclime ska leverera återvunnen och förnybar energi omfattande cirka 1 GWh från systemet till fastigheten. Avtalet är i övrigt belagt med sekretess. Projektet kommer till delar att redovisas publikt under dess fortskridande enligt en plan avtalad med ERUF.

Ecoclime har tidigare (dec 2016), rapporterat om ett tidigt projektbeslut avseende 7,9 MSEK i medfinansiering från ERUF, varav en mindre del till den genomförda planeringen av projektet. De nya avtalen innebär att projektet nu utvidgas till alla delar av Ecoclime Optimas plattform för cirkulära energisystem. I projektet vars förberedelser pågått i två år, ska alla systemenheter som ingår i form av förnybara energikällor som effektivare bergvärme, solvärme och fjärrvärme, integreras med återvinning av spillvattenvärme, frånluftsvärme, komfortvärme, komfortkyla samt återladdning och ackumulering av värme via Ecoclimes Evertherm systemprodukter. Hela projektet är ett resultat av den plattform som Ecoclime utvecklat innefattande mätning, övervakning, analys, optimering och visualisering via Ecoclime Optima, SDC Optima samt SDC Keyhole. Funktioner som belysnings-, närvaro- och klimatstyrning samt bokningssystem knyts samman för optimering av samtliga energiflöden i fastigheten. Den äldre fastigheten med mer än 300 kWh/m2 i energikonsumtion blir en ”smart fastighet”. Det möjliggörs genom att en rad olika typer av programvaror ”kan prata med varandra” via SDC Keyhole, vilket möjliggör optimering av energieffektiviseringen. Redan under hösten 2018 planeras driftsättning av de första delsystemen, som installeras under våren och sommaren 2018. Projektets resultat kommer att spridas över hela Europa enligt planen som överenskommits med ERUF och som en del av Ecoclimes kommande aktiviteter i Europa.

Kontaktinformation

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy