Nyheter

Regulatorisk
29 december 2021

Aktieoptionsprogram i Ecoclime Group AB fulltecknat

Aktieoptionsprogram i Ecoclime Group AB fulltecknat

Ecoclimes aktieoptionsprogram för personal och styrelsen om totalt 1 500 000 aktieoptioner som beslutades av årets bolagsstämma som därefter hållits öppet under året har fulltecknats. Aktieoptionerna har främst tecknats av anställd personal och även nyttjats vid rekrytering av nyckelpersoner. Hela personalvolymen om 1 000 000 aktieoptioner har tecknats av personalen och avtalats med nyckelpersoner som börjar sina anställningar under första halvåret 2022. Tillsammans med styrelsens aktieoptions-program som meddelats tidigare, innebär det att samtliga aktieoptioner har tecknats. 

Optionerna har tecknats till en kurs om 2,90 kr/st med en lösenkurs 2024 om 21,67 baserat på två av varandra oberoende Black & Scholes värderingar.  Löptiden för aktieoptionerna är 3 år och teckningsperioden för aktierna är från den 1 november 2024 med förfallodag den 31 december 2024.

Kontaktinformation

Torbjörn Hansson, CFO 
Tel: +46 70 517 53 29
Epost: torbjorn.hansson@ecoclime.se

Lennart Olofsson, VD
Tel: +46 70 537 16 42      
Epost: lennart.olofsson@ecoclime.se             

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Integritetspolicy