Nyemission genom kvittning genomförd i Ecoclime

Petra KyllermanIR, News

En kvittningsemission i Ecoclime Group AB har registrerats av Bolagsverket den 3 juni 2019. B Tedebo Holding AB (Tedebo), säljare av Flexibel Luftbehandling AB (Flexibel), har erhållit en tilläggsköpeskilling och tecknat 800 000 B-aktier som kvittning för sina fordringar. 

Tedebo hade möjlighet att erhålla hälften av tilläggsköpeskillingen kontant, men valde att ta hela beloppet i aktier. Kvittningen avser fordringar för den tilläggsköpeskilling som under vissa förutsättningar skulle utfalla till och med 2018 och följer avtalet som upprättades i samband med Ecoclimes förvärv av Flexibel den 31 maj 2017.

Beslutet om kvittningsemissionen fattades av årsstämman i Ecoclime Group AB den 9 maj 2019.

Totalt tecknades 800 000 aktier till ett värde av 4 000 000 kr. 

Antal aktier och aktiekapital 

Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet med 80 000 SEK från SEK 2 778 283,40 SEK till 2 858 283,40.  Antalet aktier i Ecoclime ökar med 800 000 aktier, från 27 782 834 till 28 582 834 aktier.