Nyheter

Regulatorisk
3 mars 2016

Kommuniké från Ecoclime Comfort Ceilings AB:s (publ) extra bolagsstämma den 3 mars 2016

Aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma torsdagen den 3 mars 2016 i Vilhelmina. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på stämman.

Beslut om bemyndigande av styrelsen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma och inom ramen för vid var tid gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission riktad till allmänheten av aktier och/eller emission av teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier och/eller emission av konvertibler berättigande till utbyte mot aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller bestämmelse om att aktier och/ eller teckningsoptioner och/eller konvertibler ska tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor.

Beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad nyemission av totalt 450 000 aktier till Celsium Group i Umeå AB, org. nr. 556919-9101, mot tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 45 000 kronor.

Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

För ytterligare information: www.ecoclime.se eller kontakta:

Lennart Olofsson, VD

Tel: 070-537 16 42

E-mail: lennart.olofsson@ecoclime.se

Peter Nygårds, Styrelseordförande

Tel: 070-690 16 00

E-mail: pnextended@gmail.com

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer