Nyheter

Regulatorisk
20 december 2016

Klimatsmart teknik för kallt klimat demonstreras i Övre Norrland EU medfinansierar fastighetsprojekt med digitaliserad automation

EU:s regionala strukturfond i Övre Norrland har beslutat bidra med 7,9 MSEK för Evertechs genomförande av ett demo-projekt (Ecofast) av ny klimatsmart energiteknologi. I projektet ska digitaliserade fastighetssystem utvecklas, installeras och demonstreras. De ska integreras med Evertechs nya energiteknologier för lagring av förnyelsebar och återvunnen energi, främst avsedda för fastigheter i kallt klimat. En marknad som omfattar mer än 800 miljoner människor på norra halvklotet som idag förbrukar 4 500 TWh fossil och kolbaserad energi. En marknad där klimatsmart teknologi kan reducera utsläppen av växthusgaser med mer än 2,2 miljarder ton CO2.

Målet med projektet är att demonstrera stabila termiska energisystem för kallt klimat som reducerar CO2-emissionerna till atmosfären med mer än 70% i äldre fastigheter genom en rad olika åtgärder främst baserade på ny förnybar och återvinningsbar vatten, sol- och geoenergi. 

”Med detta beslut av EU:s regionala strukturfond läggs grunden för den testverksamhet som planeras i Övre Norrlands kalla klimat. En testverksamhet som ska öka takten i den industrialisering av klimatsmarta teknologier som inletts av Evertech. Främst för att sprida kunskap och information om möjligheterna att använda nya produkter i klimatsmarta cirkulära energisystem för fastigheter och industriprocesser. Något som är särskilt viktigt på den norra delen av halvklotet om Parisavtalets klimatmål ska uppnås”, säger Lennart Olofsson Evertechs VD. 

Det första delprojektet med demonstrations- och testinstallationer kommer att anläggas vid Folkets Hus i Vilhelmina. Vars fastighet om 7 500 m2 blir ett energilaboratorium för tester av nya energieffektiviseringslösningar. Här kommer även Teknikparken vid Malgomajskolan, flera företag och olika forskningsinstitutioner att medverka för utveckling och validering av nya energilösningar. Delprojekt kommer även att genomföras i driftmiljö med bl a HSB och Riksbyggen. Den totala projektbudgeten för satsningen som kommer att pågå i tre år är 15,9 MSEK varav medverkande företag svarar för 50% av medfinansieringen. 

Kontakt: 

Lennart Olofsson, VD, 070-5371642 

Kontaktinformation


Warning: preg_match() expects parameter 2 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 417

Warning: strlen() expects parameter 1 to be string, array given in /home/ecoclime/public_html/wp-includes/class-wp-block-parser.php on line 489

Uppskattade du innehållet i den här artikeln? Läs mer om våra lösningar eller kontakta oss om du har frågor. Häng med på vår resa mot zero emission buildings!

Den här hemsidan använder sig av cookies för statistik. Om du vill kan du i din webbläsare stänga av dessa. Okej Läs mer