För investerare

Aktuella dokument & länkar

Här hittar du mer information och länkar till nedladdningsbara dokument.

Finansiell kalender

2020-03-31: Årsredovisning publicerades
2020-05-14: Kvartalsrapport jan–mar 2020
2020-06-16: Årsstämma 2020
2020-08-20: Halvårsrapport jan–jun 2020
2020-11-12: Kvartalsrapport jul-sep 2020
2021-02-18: Bokslutskommuniké 2020 

Vill du ha vårt
nyhetsbrev

Event

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Aktien

Ecoclime Group är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information: www.spotlightstockmarket.com

Styrelsen

Peter Nygårds f 1950, Styrelseordförande

Utbildad nationalekonom vid Stockholms Universitet med ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv. Statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, Senior Vice President i Swedbank, styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4;e och 5;e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar; bl a fjärrvärmeutredningen. Aktiv i flera IVA-projekt inom energiområdet. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitetet och Svenska Turistföreningen.

Lennart Olofsson f 1947, styrelseledamot

Byggnadsingenjör. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för Ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STU;s Verstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Roger Östlin f 1970, styrelseledamot

Ingenjör med 22 års erfarenhet inom bl a eldistribution, industriell energieffektivisering, försäljning fjärrvärme och kraftvärme. Varav de senaste åren i ledande befattningar i EoN. Med uppgifter som projektchef för två kraftvärmeverk i Stockholm samt VD i Högbytorp krafvärme AB och EoN Mälarkraft Värme AB. Roger utvecklade som chef EoN;s framgångsrika industriella energieffektiviserings-
verksamhet.

Ylwa Karlgren, f 1956,styrelseledamot

Ylwa Karlgren har över 30 års erfarenhet från ledande befattningar och internationella affärsmiljöer inom finansbranschen, energibranschen och fastighetssektorn. Hon är född 1956, är civilekonom från Uppsala Universitet och arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag inkluderar Ferroamp Elektronik AB, Acrinova AB (publ), Stockholm Business Angels Start II AB och Boneo AB.

Svante Östholm, f 1960, styrelseledamot

Svante Östblom har över 30 års erfarenhet från ledande befattningspositioner och styrelsebefattningar i näringslivet och som industriell rådgivare inom private equity. Han är född 1960, är civilekonom från Uppsala Universitet och arbetar för närvarande som oberoende företagsrådgivare. Aktuella styrelseuppdrag: Iver Management AB, Glimra Biltvätt AB, Adamo Telecom Iberia S.A, samt Smartify/Bredbandsgruppen AB.

Bengt Tedebo, f 1957, styrelseledamot

Bengt är VD för Flexibel Luftbehandling och även grundare av bolaget som han startade 1998. Bengt har 35 års erfarenhet av ventilationsentreprenader och har sedan mitten av 1980-talet arbetat som projektledare i flera ventilationsbolag bla. Järna Ventilation AB och Plåt & ventilation AB som verkar inom Sörmland/Stockholmsregionen.

Bengt sitter också med i en styrgrupp för Plåt & Ventföretagen, vars mål är att vidareutveckla branschen.

Kontakt

Lennart Olofsson

VD

Tel: 070-537 16 42

lennart.olofsson@ecoclime.se

Image

Senaste intervjuerna och presentationerna