För investerare

Aktuella dokument & länkar

Här hittar du mer information och länkar till nedladdningsbara dokument.

Finansiell kalender

2020-03-31: Årsredovisning publicerades
2020-05-14: Kvartalsrapport jan–mar 2020
2020-06-16: Årsstämma 2020
2020-08-20: Halvårsrapport jan–jun 2020
2020-11-12: Kvartalsrapport jul-sep 2020
2021-02-18: Bokslutskommuniké 2020 

Vill du ha vårt
nyhetsbrev

Event

Aktien

Ecoclime Group är noterat på Spotlight Stock Market.

För mer information: www.spotlightstockmarket.com

Styrelsen

Peter Nygårds f 1950, Styrelseordförande

Utbildad nationalekonom vid Stockholms Universitet med ett stort antal tunga uppdrag i svenskt näringsliv. Statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, Senior Vice President i Swedbank, styrelseledamot i bl a Vattenfall och Saab samt 4;e och 5;e AP-fondernas styrelser. Ordförande i flera statliga utredningar; bl a fjärrvärmeutredningen. Aktiv i flera IVA-projekt inom energiområdet. Han är också styrelseordförande i Mittuniversitetet och Svenska Turistföreningen.

Lennart Olofsson f 1947, styrelseledamot

Byggnadsingenjör. Lennart har varit verksam i olika nationella befattningar inom svensk industri bl a utvecklingsprogrammet för Ny teknik för Volvo Flygmotor, Boliden, Alimak, Ericsson. Ledamot av nationella styrelser och organ som Innovationsstiftelsen och STU;s Verstadstekniska grupp, Elektronikprogrammet och IVF. Sedan 1986 har Lennart grundat och lett ett 40-tal företag bl a JLO Invest, OMX-noterade Duroc med verksamhet i tre världsdelar, energiföretaget Enycon och konsultföretagen Seecon och TestStation.

Roger Östlin f 1970, styrelseledamot

Ingenjör med 22 års erfarenhet inom bl a eldistribution, industriell energieffektivisering, försäljning fjärrvärme och kraftvärme. Varav de senaste åren i ledande befattningar i EoN. Med uppgifter som projektchef för två kraftvärmeverk i Stockholm samt VD i Högbytorp krafvärme AB och EoN Mälarkraft Värme AB. Roger utvecklade som chef EoN;s framgångsrika industriella energieffektiviserings-
verksamhet.

Jenny Löfgren, styrelseledamot

Jenny är civilingenjör i industriell ekonomi med mångårig utlandserfarenhet. Hon har de senaste 10 åren arbetat med globala marknadsfrågor inom Sandvik koncernen, framförallt med strategisk affärsutveckling och omvärldsbevakning. Samt 2 år inom Sandvik Materials Technology AB. Idag jobbar Jenny som Business Roadmap Manager på Scania Group.

Jan Byfors,f 1949, styrelseledamot

Tekn Dr Jan Byfors är senior konsult vid NCC och har tidigare varit teknisk direktör på NCC med övergripande ansvar för den tekniska utvecklingen. Jan är även adjungerad professor vid LTU. Han är idag styrelseledamot i Barkaby Science AB och ordförande i Ingenjörer utan gränser. Tidigare styrelseuppdrag har varit ordförande i SIS Swedish Standardization, Glafo AB, Föreningen Samhällsbyggarna och Lean Forum Bygg samt varit ledamot i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Svensk Byggtjänst, CBI Betongforskningsinstitutet och Byggsektorns Innovationscentrum.

Bengt Tedebo, f 1957, styrelseledamot

Bengt är VD för Flexibel Luftbehandling och även grundare av bolaget som han startade 1998. Bengt har 35 års erfarenhet av ventilationsentreprenader och har sedan mitten av 1980-talet arbetat som projektledare i flera ventilationsbolag bla. Järna Ventilation AB och Plåt & ventilation AB som verkar inom Sörmland/Stockholmsregionen.

Bengt sitter också med i en styrgrupp för Plåt & Ventföretagen, vars mål är att vidareutveckla branschen.

Kontakt

Lennart Olofsson

VD

Tel: 070-537 16 42

lennart.olofsson@ecoclime.se

Image

Senaste intervjuerna och presentationerna