Nyheter & event

Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Vad är IMD?

Fastighetsbeståndet i Europa måste energieffektiviseras för att nå klimatmålen. Utifrån detta har EU infört krav på flerbostadshus att installera system för individuell mätning och debitering (IMD).

Individuell mätning och debitering

I flerbostadshus ska alltså energianvändning kopplat till värme och varmvatten mätas i varje lägenhet för att sedan debitera hyresgästen efter förbrukningsmängd. EU införde reglerna redan 2018 och fr o m juli 2021 är svenska fastighetsägare och bostadsrättsföreningar tvungna att följa kravet på installation.

Vilka måste installera IMD?

Kravet för värme omfattar de byggnader som har sämst energiprestanda, mer specifikt de flerbostadshus som överstiger:

  • 180 kWh/kvm i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten
  • 200 kWh/kvm för resten av Sverige

Likaså, för dig som ska göra en ny installation eller omfattande ändringar av tappvarmvatten måste IMD också installeras.

Kan innebära höga kostnader

De nya kraven gäller nya såväl som gamla fastigheter och innebär normalt höga installations- och driftkostnader för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Reglerna innefattar inga krav på faktisk energibesparing eller klimatnytta, alltså något som skulle kunna leda till lägre energi- och driftkostnader.

Undantag från krav på IMD

Regeringen i Sverige har dock infört undantagsregler från kraven. Om fastighetsägare väljer att installera system med garanterad energibesparing istället för IMD så behöver mätsystemet inte installeras.

Fastighetsägare får på så sätt en möjlighet att alternativt energieffektivisera sina byggnader – något som garanterat bidrar till energi- och klimatnyttan samtidigt som driftkostnaderna sänks och värdet på fastigheten höjs.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler insikter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link