Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Uppsala bäst i landet på klimatanpassning

Även om utveckling och införande av klimatsmart teknik äntligen börjar ta fart, kommer sannolikt förändringar i klimatet ställa till det för Sveriges kommuner.

Grattis Uppsala kommun som behåller sin position som Sveriges mest klimatanpassade kommun enligt IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring. ”Bland annat har kommunen gjort klimatanpassning till en integrerad del av den ordinarie verksamheten och finns med i alla relevanta styrdokument som översiktsplan, vattenprogram, arkitekturpolicy, natur- och parkprogram. Kommunen samarbetar också genom Uppsala klimatprotokoll med en rad olika lokala aktörer och genom kommunens översiktsplan sätts mycket fokus på att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Ett särskilt fokus ligger på att utveckla grönstrukturen.”

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link