Insikter och nyheterEn klimatsmart framtid

Svenska städer ökar takten i klimatomställningen

Torsdag 23 april 2020 undertecknade åtta svenska städer – Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Växjö, Uppsala, Umeå och Enköping – en avsiktsförklaring  för att höja tempot i klimatomställningen. Målet är att städerna ska bli klimatneutrala redan år 2030.

Mötet mellan städerna hölls inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities och tanken är att de ska fungera som föregångare för andra städer i Sverige, och i världen, som vill öka takten i omställningen. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på smarta hållbara städer.  Programmets mission är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 med ett bra liv för alla inom planetens gränser. Viable Cities är en katalysator för nya former av samarbete mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta för att mobilisera för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med nationella miljö- och klimatmål samt internationella åtaganden kopplat till de globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030 – och Parisavtalet. Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs i en samlad satsning med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation.

Umeå ska vara en föregångare

– Vi har redan kommit en bra bit på vägen med exempelvis fossilfri energiproduktion och elektrifiering av kollektivtrafiken. Våra invånare är väldigt engagerade i miljö- och klimatfrågor, det skapar goda förutsättningar att nå de nya klimatmålen. Det betyder också att kommunen har höga förväntningar på sig och genom satsningen på ett klimatkontrakt visar vi att vi står bakom våra invånare i klimatfrågan, säger Hans Lindberg (S), ordförande kommunstyrelsen.

Klimatkontraktet ska bygga på Umeå kommuns nyligen uppdaterade miljö- och klimatmål. Samspelet mellan kommunen och Viable Cities ska även göra Umeå kommun väl förberedd inför kommande utlysningar från EU om finansiering av åtgärder inom ramen för Green Deal for Europe/HorizonEurope/EUs Mission “Climate neutral and smart cities”.

– Att ingå i det här arbetet stärker oss i vår ambition om att låta staden gå före i omställningen. Vi ser också ett stort värde i nätverket mellan städerna, där vi kan byta erfarenheter, kraftsamla för gemensamma insatser och dela kunskap med varandra, säger Hans Lindberg.

Under mötet mellan städerna diskuterades utmaningar och behov av stöd. Representanter från myndigheter, organisationer och finansiärer kommer att reflektera kring hur hinder på vägen kan övervinnas och nya finansiella värdekedjor utformas för att genomföra klimatomställningen.

Prenumerera på våra nyheter och insikter

Ladda fler nyheter...
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link
close-link